Състояния и заболявания

Хроничен бронхит

На латински език: bronchitis chronica
На английски език: chronic bronchitis

Според определението на СЗО за хроничен бронхит може да се говори тогава, когато при даден пациент през две последователни години в продължение най-малко на 3 месеца на година е била налице кашлица с експекторация (продуктивна кашлица).

Епидемиология

Хроничният бронхит е най-разпространеното белодробно заболяване. Съотношението на мъжете към жените е 3:1.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!