Състояния и заболявания

Хронична лимфолевкемия (ХЛЛ, CLL)

Синоними: хронична лимфадения, хронична лимфолевкоза (преди)
На английски език: chronic lymphocytic (lymphoid) leukemia (leukaemia) (CLL)

Хроничната лимфолевкемия (ХЛЛ, CLL) е протичащ като левкемия лимфоцитен неходжкинов лимфом с ниска степен на малигненост, с автономно натрупване на имунно непълноценни В-лимфоцити в периферната кръв, лимфните възли, слезката и костния мозък.

В 97% от случаите се касае за В-клетъчна CLL (Т-клетъчната CLL e рядкост (3% от случаите)). Неопластичните В-лимфоцити имат удължено време на полуживот. Честотата на хроничната лимфолевкемия е 3 – 6/100 000 заболявания годишно (това е най-разпространената левкемия), предимно в по-напреднала възраст, отношението мъже : жени е 2 : 1, в Азия се среща много рядко.

Етиология

Етиологията на хроничната лимфолевкемия е неизвестна.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари