Състояния и заболявания

Хронична лимфолевкемия (ХЛЛ, CLL)

Синоними: хронична лимфадения, хронична лимфолевкоза (преди)
На английски език: chronic lymphocytic (lymphoid) leukemia (leukaemia) (CLL)

Хроничната лимфолевкемия (ХЛЛ, CLL) е протичащ като левкемия лимфоцитен неходжкинов лимфом с ниска степен на малигненост, с автономно натрупване на имунно непълноценни В-лимфоцити в периферната кръв, лимфните възли, слезката и костния мозък.

В 97% от случаите се касае за В-клетъчна CLL (Т-клетъчната CLL e рядкост (3% от случаите)). Неопластичните В-лимфоцити имат удължено време на полуживот. Честотата на хроничната лимфолевкемия е 3 – 6/100 000 заболявания годишно (това е най-разпространената левкемия), предимно в по-напреднала възраст, отношението мъже : жени е 2 : 1, в Азия се среща много рядко.

Етиология

Етиологията на хроничната лимфолевкемия е неизвестна.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!