Изследвания и процедури

Брой на левкоцитите

Съдържание

  1. Брой на левкоцитите
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за определяне броя на левкоцитите

  • Възпалителни процеси
  • Инфекции
  • Заболявания с разпад на тъкани (миокарден инфаркт, тумори)
  • Интоксикации (екзогенни отрови, уремия, еклампсия, диабетна кетоацидоза)
  • Заболявания на костния мозък
  • Заболявания на лимфната система
  • Лечение с цитостатици

Биологичен материал

  • капилярна кръв; кръв взета с ЕDTA

Подготовка за изследване: гладуване в продължение на 12 часа предходната нощ, покой преди вземането на кръвта.

Принцип на изследването

След хемолизиране на еритроцитите с оцетна киселина се изброяват левкоцитите с помощта на броителна камера и микроскоп. По време на това изследване не могат да бъдат диференцирани различните видове левкоцити. Автоматичното изброяване с броителни устройства е по-подходящо при изследвания в големи серии. Освен това то дава по-надеждни резултати.

Референтни граници

Категория Референтни граници
Новородени до 2-ия час 9,0.109/l - 30,0.109/l
Новородени до 1-ия ден 9,5.109/l - 34,0.109/l
Новородени до 7-ия ден 5,0.109/l - 21,0.109/l
Кърмачета до 1-ия месец 5,0.109/l - 19,5.109/l
Кърмачета до 1-ата година 5,0.109/l - 17,5.109/l
Деца 4,5.109/l - 13,5.109/l
Възрастни 3,8.109/l - 9,8.109/l
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!