Изследвания и процедури

Брой на левкоцитите

Съдържание

  1. Брой на левкоцитите
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за определяне броя на левкоцитите

  • Възпалителни процеси
  • Инфекции
  • Заболявания с разпад на тъкани (миокарден инфаркт, тумори)
  • Интоксикации (екзогенни отрови, уремия, еклампсия, диабетна кетоацидоза)
  • Заболявания на костния мозък
  • Заболявания на лимфната система
  • Лечение с цитостатици

Биологичен материал

  • капилярна кръв; кръв взета с ЕDTA

Подготовка за изследване: гладуване в продължение на 12 часа предходната нощ, покой преди вземането на кръвта.

Принцип на изследването

След хемолизиране на еритроцитите с оцетна киселина се изброяват левкоцитите с помощта на броителна камера и микроскоп. По време на това изследване не могат да бъдат диференцирани различните видове левкоцити. Автоматичното изброяване с броителни устройства е по-подходящо при изследвания в големи серии. Освен това то дава по-надеждни резултати.

Референтни граници

Категория Референтни граници
Новородени до 2-ия час 9,0.109/l - 30,0.109/l
Новородени до 1-ия ден 9,5.109/l - 34,0.109/l
Новородени до 7-ия ден 5,0.109/l - 21,0.109/l
Кърмачета до 1-ия месец 5,0.109/l - 19,5.109/l
Кърмачета до 1-ата година 5,0.109/l - 17,5.109/l
Деца 4,5.109/l - 13,5.109/l
Възрастни 3,8.109/l - 9,8.109/l

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари