Изследвания и процедури

Брой на еритроцитите

Показания за изследване броя на еритроцитите

  • Анемии (също и за изчисляване на еритроцитните показатели MCV и МСН)

Биологичен материал

  • капилярна кръв или венозна кръв, взета с EDTA

Съхранение на кръв, взета с EDTA: на стайна температура до 8 часа, а в хладилник - до 1 ден.

Принцип на изследването

Използва се разтвор на натриев сулфат и живачен двухлорид за разреждане и същевременно стабилизиране на червените кръвни клетки. Изброяването се извършва или визуално, с микроскоп, в броителна камера, или автоматично с изброяващ частици апарат. При визуалното изброяване се допуска значителна техническа грешка, поради което се препоръчва винаги, когато е възможно, да се използуват автоматични изброяващи апарати. He ce препоръчва изчисляване на математичните показатели за червената кръв от данни, получени чрез камерно изброяване.

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!