Състояния и заболявания

Хронична лимфолевкемия (ХЛЛ, CLL)

Синоними: хронична лимфадения, хронична лимфолевкоза (преди)
На английски език: chronic lymphocytic (lymphoid) leukemia (leukaemia) (CLL)

Стадии

Използват се две класификации на хроничната лимфолевкемия, чрез които се определя преживяемостта и поведението при лечение.

Подразделяне на CLL на стадии по Рай (Rai), 1975 г.
Стадии Признаци Преживяемост (месеци)
Low risk (= нисък риск) (тлееща CLL)
0 лимфоцитоза > 15 000/mcl > 150
костномозъчна инфилтрация > 40%
Intermediate risk (= междинен риск)
I лимфоцитоза, лимфаденомегалия 100
II лимфоцитоза, хепатомегалия и/или спленомегалия (със или без лимфаденомегалия) 70
High risk (= висок риск)
III лимфоцитоза и анемия (Hb < 11 g/dl) 20
IV лимфоцитоза и тромбоцитопения (< 100 000/mcl)
Подразделяне на CLL на стадии по Бине (Bienet), 1981 г.
Стадии Признаци Преживяемост (месеци)
A < 3 групи увеличени лимфни възли > 120
В > 3 групи увеличени лимфни възли 60
С Hb < 10 g/dl и/или тромбоцитопения < 100 000/mcl 24

Въз основа на допълнителни параметри стадий А по Бине (Bienet) се подразделя на:

 • Бине (Bienet) A/smouldering (= тлееща) CLL = Рай (Rai) 0 (low risk) включва:
  • Продължителността на живота се приближава до нормалната
  • Медуларна костно-мозъчна инфилтрация
  • Удвоено време на живот кръвните лимфоцити > 12 месеца
  • Hb в норма, абсолютен брой на лимфоцитите < 30 000/mcl
 • Бине (Bienet) A/active (= активна) CLL = Рай (Rai) I – II (intermediate risk) включва:
  • Прогнозата е подобна както при Бине (Bienet) B
  • Предхождащите критерии не са изпълнени

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари