Състояния и заболявания

Лимфом на Ходжкин (Hodgkin)

Синоними: лимфогрануломатоза, позната преди като болест на Ходжкин
На английски език: М. Hodgkin – Sternberg – Paltauf, Hodgkin's lymphoma

Малигнен лимфом, чиято хистологична особеност са гигантските клетки на Sternberg. Te произхождат от мононуклеарните клетки на Ходжкин.

B началния стадий се касае за локализирано заболяване на лимфните възли, а в напредналия – за системно заболяване, което се проявява и в нелимфни органи (костен мозък, черен дроб).

Епидемиология

  • 2 – 4/100 000 души годишно
  • Отношение мъже : жени = 10 : 6
  • Кривата на възрастовото разпределение показва два върха: в третото и в седмото десетилетие от живота

Eтиология

Неизвестна. Обсъжда се ролята на онкогенни вируси.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!