Изследвания и процедури

Лимфоцити

На английски език: Lymphocytes

Развитие на клетъчния и хуморалния имунитет

При птиците развитието на клетъчния и хуморалния имунитет протича паралелно (клетъчен – тимус, хуморален – Bursa Fabricii). При хората развитието протича сходно (Т лимфоцити – клетъчен имунитет, В-лимфоцити – хуморален имунитет). В лимфната тъкан на храносмилателния тракт у човека съществува еквивалент на фабрициевата бурса.

Т-лимфоцитите играят важна роля:

  • В защитата срещу инфекции, особено причинени от гъбички, вируси, причинителите на проказа и туберкулоза
  • При противотуморния имунитет
  • При алергията от забавен тип
  • При трансплантационния имунитет (фенотипизирането на лимфоцитите и моноцитите става въз основа на повърхностните СD-Аг)
Клетъчна популация Повърхностни антигени
Т-клетки (естествени убийци) CD 2
Т-клетки CD 3
Т-хелпери CD 4
Т-супресори (цитотоксични клетки) CD 8
Моноцити CD 14
В-клетки CD 19+20
Вид клетки Референтни стойности (брой клетки/mcl)
Моноцити 170 – 350
В-клетки 70 – 210
Т-клетки (общо) 750 – 1350
Т-хелпери 500 – 900
Т-супресори 220 – 580
Съотношение Т-хелпери/Т-супресори > 2

В-лимфоцитите произвеждат имуноглобулини, които са Ат (IgD не е представен):

  • IgG: Молекулно тегло: 145 000. Съставя основния дял от Ат, неутрализира бактериалните токсини и вирусите, активира комплемента. Преминава през плацентата! В комплекс с бактериите осъществява адхезията към фагоцитите, късната реакция на имунния отговор. Съществуват 4 подкласа. Среща се като: Rhesus-изоаглутинини, топлинни авто-Ат. В норма: 800 – 1000 mg/dl. Време на полуживот: около 3 седмици.
  • IgA: Молекулно тегло: 160 000. Съдържа се във всички телесни секрети. Осигурява защита на лигавичните повьрхности. Не преминава през плацентата. В норма: 100 – 400 mg/dl. Време на полуживот: 6 дни.
  • IgM: Молекулно тегло: 970 000. Фиксира комплемента, подпомага аглутинацията, участва в ранната реакция на имунния отговор. Не преминава през плацентата. Среща се като: АВО-изоаглутинини, студови аглутинини, ревматоиден фактор, при болестта на Waldenstroem. Служи за доказване на пресни вирусни инфекции. В норма: 60 – 240 mg/dl. Време на полуживот: 5 дни.
  • lgE: Молекулно тегло: 190 000. Това са реагинни Ат, прикрепени към мастоцитите и базофилните гранулоцити. При контакт с антигени се стига до дегранулация на мастоцитите и освобождаване на биогенни амини (например хистамин), т.е. алергична реакция от I тип. Среща се при: уртикария, едем на Quincke, анафилаксия, алергична бронхиална астма, алергичен гастроентерит, паразитни заболявания.

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!