Състояния и заболявания

Мегалобластна анемия

На английски език: Megaloblastic anemia


Определение

Касае се за недоимък на Vitamin В 12 и/или фолиева киселина с нарушения в синтеза на ДНК и в узряването на ядрата на клетките от миелопоетичния ред с поява на мегалобласти. Клинична триада: Хематологични + неврологични + гастро-интестинални симптоми.

Епидемиология

Най-често мегалобластните анемии се дължат на дефицит на Vitamin B 12.

Честота

9 случая/100 000 души/година.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!