Изследвания и процедури

Инхибитори на съсирването

Съдържание

Показание за изследването:

  • подозрение за възникване на нарушение на кръвосъсирването, свързано с образуване на антитела, потискащи процеса.

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити
N.B. Преди да бъде проведено изследването, трябва да се определи парциалното тромбопластиново време. Откриване или изключване на наличието на инхибитори е възможно само ако парциалното тромбопластиново време е удължено най-малко с 10 s над горната граница на референтните стойности.

Принцип на изследването

Изследваната плазма се смесва с нормална плазма в поредица от разреждания. Тези разреждания се използват за определяне на тромбопластиновото време.

При наличие на инхибнтори:

  • прибавяне на малко количество нормална плазма към плазмата на изследвания не причинява нормализиране на парциалното тромбопластиново време
  • прибавяне на малко количество плазма на изследвания към нормалната плазма води до удължаване на парциалното тромбопластиново време

При липса на инхибитори:

  • добавянето на малко количество нормална плазма към плазмата на изследвания води до нормализиране на парциалното тромбопластиново време
  • добавянето на малко количество плазма на изследвания към нормалната плазма не причинява удължаване на парциалното тромбопласгиново време

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари