Изследвания и процедури

Амоняк

На английски език: Ammonia (Plasma Ammonia, NH3)

Показания за определяне на амоняк

  • Нарушение на обмяната на аминокиселините в обхвата на синтезата на урея (недоимък на карбамилфосфатсинтетаза, аргининсукцинатсинтетаза, аргининсукцинатлиаза, аргиназа).
  • Диференциална диагноза на коматозни състояния.
  • Контрол на терапевтичния ефект при болни с порто-кавални шънтове.

Биологичен материал: плазма, взета с EDTA.

Кръвта трябва да изтича направо от иглата в епруветка, съдържаща разтвор на EDTA. Кръвта незабавно се отнася в лабораторията, като изследването и трябва да стане не по-късно от 20 минути след вземането. В случай, че поради някаква причина това не е възможно, незабавно чрез центрофугиране се отделя плазмата, която може да се съхранява малко по-дълго, за няколко часа при температура -18 С.

Принцип на изследването: концентрацията на NH4+ ce определя фотометрично. Изчислението се основава на намаляването на концентрацията на индикаторното съединение НАД.РН.

В организма амонякът се получава чрез дезаминиране на алфа-аминокиселини и амини и при разграждането на пуринови и пиримидинови бази. Освен това в червата бактерии образуват амоняк чрез разграждане на белтъци и урея. Този амоняк се резорбира, пренася се с порталната кръв до хепатоцитите, където се залавя и се включва в образуваната урея. Амонякът в кръвта се намира под формата на свободен NНз и амониеви йони.

В зависимост от стойността на рН на кръвта се променя и концентрацията на свободния, токсичен за организма NНз. При нормална стойност на рН тя е едва около 2 % от общата концентрация. При ензимното определяне на концентрацията на NH4+ в кръвта практически се определя общата концентрация на амоняка и амониевите йони (NНз + NH4+).

Важно!: При интерпретиране на резултатите винаги трябва да се взема предвид стойността на рН на кръвта.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари