Изследвания и процедури

Изследвания в кардиологията

Подразделяне на сърдечните шумове

Шумовете възникват вследствие турбулентно движение на кръвта:

 • Напред (стеноза)
 • Назад (инсуфициенция)

Характеристиката на шумовете включва:

 • Сила, punctum maximum, пропагация
 • Честота
 • Разположение спрямо сърдечните тонове (палпация на каротидния пулс)
 • Вид на шума:
  • Декресчендо форма
  • Вретеновидна форма
  • Лентовидна форма
  • Кресчендо форма

Систолни шумове има при:

 • Инсуфициенция на атриовентрикуларните клапи (декресчендо или лентовидна форма, непосредствено след първи тон):
  • Обикновено при органично обусловена митрална инсуфициенция
  • При рядко срещаната трикуспидална инсуфициенция (релативна трикуспидална инсуфициенция вследствие преразтягане на клапния пръстен при деснокамерна дилатация).
 • Стеноза на семилунарните клапи или на изхода на камерите; (шумът е вретеновиден и отделен от първи тон)
  • при аортна стеноза (с пропагация на шума към каротидите)
  • при пулмонална стеноза
  • при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (НОСМ)
 • Стеноза на аортния истмус
 • Дефекти на междукамерния септум (вретеновидна или лентовидна форма)
 • Акцидентални и функционални систолни шумове

Акцидентален систолен шум - това е сърдечен шум при здрави, често се среща при младежи

Функционален систолен шум се чува при наличие на хиперциркулация или на увеличен сърдечен минутен обем: например при хиперкинетичен сърдечен синдром, хипертиреоидизъм, фебрилитет, анемия, брадикардия, бременност

Диагностични насоки:

Акциденталните шумове са систолни и нискочестотни (диастолните шумове по правило са органични), не са така силни, както органичните шумове, не са холосистолни, не пропагират дорзално! ("Замират там, където са възникнали"); Punctum maximum обикновено е над пулмоналната клапа ! (Диференциална диагноза:  пулмонална стеноза: винаги дава симптоматика). Изменение на шума настъпва: при промяна в положението на тялото, при натоварване, по различно време на дихателните движения. Всички неинвазивни методи на изследване дават нормални резултати.

Диастолни шумове се срещат при:

 • Стеноза на атриовентрикуларните клапи (почти винаги митрална стеноза)
 • Функционален шум на атриовентрикуларните клапи при повишен приток на кръв (например при клапна инсуфициенция)
 • Инсуфициенция на семилунарните клапи:
  • Инсуфициенция на аортната клапа (вследствие органичен клапен порок)
  • Релативна пулмонална инсуфициенция (вследствие преразтягане на клапния пръстен при пулмонална хипертония)
 • Постоянни систолно-диастолни ("моторни") шумове се откриват при шънтови комуникации между система с ниско и система с високо налягане, например:
  • Отворен ductus Botalli
  • Аорто-пулмонален прозорец, руптурирала аневризма на sinus Valsalvae
  • Артерио-венозни фистули (пулмонален ангиом, посттравматична)
  • Коронарни фистули

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари