Изследвания и процедури

Изследвания в кардиологията

Инвазивни методи на изследване

Незначителният риск, произтичащ от инвазивната диагностика, винаги трябва да бъде оценяван според стойността на информацията, която се получава и възможните терапевтични последствия.

  • Ппаващ катетър за диагностика в десните сърдечни кухини и белодробното кръвообръщение
  • Лява сърдечна катетеризация с ангиокардиография; Основна цел на това изследване е определянето на показания за провеждане на инвазивно-терапевтични или оперативни интервенции (например при коронарна болест или пороци на сърцето)
  • Миокардна биопсия при изясняване на случаи с кардиомиопатия
  • Коронарна ендоскопия и ехография при възникване на специфични въпроси у пациенти с ИБС

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари