Изследвания и процедури

Определяне на 11-хидроксикортикостероиди (алдостерон, кортикостерон, хидрокортизон)

На английски език: 11-Hydroxycorticosteroids (aldosterone, corticosterone, hydrocortisone)

Съдържание

  1. Определяне на 11-хидроксикортикостероиди (алдостерон, кортикостерон, хидрокортизон)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Принцип на изследването

  • 11-хидроксикортикостероидите се превръщат с помощта на смес от етанол и сярна киселина в зелено флуоресциращи съединения.

Подготовка за изследване: 12-часово гладуване през предходната нощ.

Биологичен материал

  • хепаринова плазма, 24-часова сборна урина (диуреза);

Поради изразените различия в 24-часовия ритъм на серумната концентрация вземането на кръв се извършва между 6 и 9 часа сутринта. Вземат се 5 - 10 ml кръв със спринцовка, вътрешната повърхност на която е проплакната с хепарин. Кръвта се прехвърля в епруветка, също предварително обработена с хепарин. Отделянето на плазмата от кръвта трябва да стане най-много за половин час. Урината се съхранява по време на периода на събиране в хладилник. За изследване в лабораторията се изпращат 20 ml урина, като грижливо бъде измерено общото количество, и времето на събиране и обемът се означават на придружаваща бележка.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!