Изследвания и процедури

Принципи на диагностиката на порфириите

Хемът има основно значение за осъществяване на функцията на всички хемопротеини. Негови основни градивни елементи са сукцинилкоензим А, глицинът и Fe++ . Делтааминолевулиновата киселина (ДАЛК), порфобилиногенът и порфирините са междинни продукти на синтезата на хема. При изясняване на нарушенията в тази синтеза трябва да се обърне внимание на следните фактори:

  • Синтезата на ДАЛК е най-продължителният етап на синтезата на хема и поради това има важно значение за определяне на скоростта за протичане на процеса по цялата верига на синтеза.
  • Осъществяването на този етап се контролира чрез механизъм на обратна връзка в зависимост от концентрацията на крайния продукт. Високата концентрация на хем води до потискане на изграждането на ензима ДАЛК синтетаза, а ниската - до индуциране на изграждането на този ензим.
  • Нарушения в синтезата на хема възникват, когато са потиснати един или повече етапи от реакционната верига. Причина за това е намалената синтеза или изграждането на ненапълно функционални молекули на ензими поради наличен генетичен дефект. Възможно е и пряко потискане на дадена ензимна реакция (например потискане на активността на ДАЛК дехидратазата от олово).
  • Всички клетки на човешкия организъм се нуждаят от хемопротеини и синтезата им е широко разпространена. Нарушенията обаче се изявяват преди всичко на места, където нуждата от хемопротеини е особено голяма. Това са най-вече еритропоетичните клетки в костния мозък и хепатоцитите.
  • Налични нарушения на синтезата се задълбочават, когато външни влияния действуват индуциращо върху синтезата на хемопротеини и с това повишават нуждата от хем, a вътреклетъчната му концентрация намалява. Настъпва индукция на ДАЛК синтетазата. В резултат се увеличава концентрацията на всички метаболити при реакции преди метаболитния блок.

Много лекарствени средства, алкохолът, стероидни хормони и други вещества се окисляват чрез системата на цитохром Р-450, преди да бъдат конюгирани и отделени от организма или да бъдат метаболизирани по-нататък. Повишаването на концентрацията им в организма води до индуциране на тази ензимна система, това на свой ред причинява повишаване на вътреклетъчната нужда от синтеза на хем и едновременно до намаляване на концентрацията на хема във вътреклетъчното пространство, специално в хепатоцитите. При такива ситуации е възможно да се прояви наличен метаболитен блок и да настъпи клиничната изява на порфирията.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари