Изследвания и процедури

Образуване на тромбопластин

Съдържание

Показания за изследването:

  • диференциране на нарушение на съсирването във вътрешната система при патологични стойности на парциалното тромбопластиново време (трябва да се мисли преди всичко за хемофилия А и синдром на фон Вилебранд, но също и за недоимък на факторите X, XI и XII)
  • заболявания с увреждане на тромбоцитите и повишено освобождаване на тромбоцитен фактор 3

Биологичен материал

За това изследване се използват както цитратна плазма, така и серум. От цитратната кръв се взема първоначално богата на тромбоцити плазма, която се дообработва до тромбоцитен концентрат и бедна на тромбоцити плазма. От взетата успоредно нативна кръв се отделя серум. По този начин се получават три материала за изследване:

  • Бедна на тромбоцити цитратна плазма, към която се добавя алуминиев хидроксид, за да бъдат адсорбирани факторите IX и X.
  • Серум, който поради това, че вече е участвувал в съсирването на кръвта, не съдържа протромбин и фактор VIII
  • Тромбоцитен концентрат

Принцип на изследването

Смесват се трите материала, получени от кръвта на изследвания по описания по-горе начин. Прибавят се Са++ йони и се измерва времето, за което настъпва съсирване. Ако то е удължено, последователно се заместват трите отделни материала (абсорбирана плазма, серуми и тромбоцитен концентрат) с материали, получени от "нормални" проби (от здрави хора). След това изследването се повтаря. В зависимост от причината за нарушението се установява нормализиране на находката при прибавяне на:

  • нормална "адсорбирана" плазма - при недоимък на факторите VIII, XI, XII
  • нормален серум - при недоимък на факторите IX, X, XI, XII
  • нормални тромбоцити - при недоимък на тромбоцитен фактор III
N.B. С помощта на това изследване не е възможно диференцирането на недоимък на факторите XI и XII.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!