Изследвания и процедури

Образуване на тромбопластин

Съдържание

Показания за изследването:

  • диференциране на нарушение на съсирването във вътрешната система при патологични стойности на парциалното тромбопластиново време (трябва да се мисли преди всичко за хемофилия А и синдром на фон Вилебранд, но също и за недоимък на факторите X, XI и XII)
  • заболявания с увреждане на тромбоцитите и повишено освобождаване на тромбоцитен фактор 3

Биологичен материал

За това изследване се използват както цитратна плазма, така и серум. От цитратната кръв се взема първоначално богата на тромбоцити плазма, която се дообработва до тромбоцитен концентрат и бедна на тромбоцити плазма. От взетата успоредно нативна кръв се отделя серум. По този начин се получават три материала за изследване:

  • Бедна на тромбоцити цитратна плазма, към която се добавя алуминиев хидроксид, за да бъдат адсорбирани факторите IX и X.
  • Серум, който поради това, че вече е участвувал в съсирването на кръвта, не съдържа протромбин и фактор VIII
  • Тромбоцитен концентрат

Принцип на изследването

Смесват се трите материала, получени от кръвта на изследвания по описания по-горе начин. Прибавят се Са++ йони и се измерва времето, за което настъпва съсирване. Ако то е удължено, последователно се заместват трите отделни материала (абсорбирана плазма, серуми и тромбоцитен концентрат) с материали, получени от "нормални" проби (от здрави хора). След това изследването се повтаря. В зависимост от причината за нарушението се установява нормализиране на находката при прибавяне на:

  • нормална "адсорбирана" плазма - при недоимък на факторите VIII, XI, XII
  • нормален серум - при недоимък на факторите IX, X, XI, XII
  • нормални тромбоцити - при недоимък на тромбоцитен фактор III
N.B. С помощта на това изследване не е възможно диференцирането на недоимък на факторите XI и XII.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари