Изследвания и процедури

Актуално pH, актуално pCO2, излишък от основи

Принцип на измерване на актуалното рН

Актуалното рН се измерва със стъклен електрод за рН при 37°С. За определяне на актуалното рСО2 се използва или определяне на рН в две проби кръв, наситени с газова смес с различно съдържание на СО2, или пряко измерване с помощта на електрод за рСО2. Чрез този електрод се измерва промяната на стойността на рН на хидрогенкарбонатен разтвор във вътрешността на електродната система, в която дифундира СО2 от изследваната проба, като мембраната е пропусклива само за газове и е непропусклива за йони.

Биологичен материал за определяне на актуално pH, актуално pCO2 и излишък от основи: артериализирана капилярна кръв или артериална кръв

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари