Изследвания и процедури

Адхезивна способност на тромбоцитите

Съдържание

 1. Адхезивна способност на тромбоцитите
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

 • Големи и малки разгънати форми: 55 - 70 %;
 • Гигантски форми: до 10 %;

Интерпретация на резултатите

Повишена способност за полепване и разстилане има при засилено изграждане на нови /млади/ тромбоцити поради увеличено "оползотворяване" в периферията и се установява при:

 • Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
 • Хиперспленизъм
 • Образуване на антитромбоцитни антитела
 • Тромбоцитопатии с гигантски тромбоцити (болест на Мей - Хеглин, болест на Бернар - Сулие)

Потиснати адхезия и разстилане на тромбоцитите има при наличие на непълноценни тромбоцити или преобладаване на стари тромбоцити поради потисната тромбоцитопоеза и се установява при:

 • Тромбастения на Гланцман
 • Тромботично-тромбоцитопенична пурпура
 • Увредена тромбоцитопоеза вследствие на токсични, инфекциозни или алергични въздействия
 • Костномозъчна недостатъчност
 • Увреждане на костния мозък (левкози, мултиплен миелом, метастази, остеомиелофиброза)
 • Моноклонална имуноглобулинемия
 • Афибриногенемия
 • Уремия
 • Хемолитично-уремичен синдром (хемолиза от друг произход)
 • Консумативна коагулопатия
 • Недоимък на витамин В12 или фолиева киселина /потисната възможност за разстилане с единични гигантски форми
N.B. След отстраняване на причините за тромбоцитопенията и потискане на възможността за адхезия (полепване) и разстилане на тромбоцитите най-често настъпват преходна тромбоцитоза и тромбоцитно олевяване.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари