Изследвания и процедури

ЦРП (CRP, С-реактивен протеин)

Синоними: ЦРБ (С-реактивен белтък)
На английски език: CRP (C-reactive protein), cardio CRP, hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein), ultra-sensitive CRP

Биологичен материал

Серум.

Принцип на изследването

Качествено изследване се извършва чрез преципитационни проби или с аглутинация на латексови частици.

По-надеждно е количественото измерване чрез радиална имунодифузия, турбидиметрия или имуноензимни методи. Предвид възможността за бързо подаване на резултатите, в ежедневната диагностика на острите възпалителни процеси все по-често се използват турбидиметрични или имуноензимни методи.

С класическите методи – радиална имунодифузия, имунотурбидиметрия, нефелометрия, се измерват концентрации на C-реактивния протеин от 5 до и над 500 mg/l. Дълго време диагностично значение е отдавано на стойности на C-реактивния протеин над 5 mg/l. При концентрации под 5 mg/l е констатирана липса на системен възпалителен отговор и точното измерване на концентрациите на C-реактивния протеин не е считано за клинично значимо. През последните 10 години е разработена методика за прикрепване на антитела срещу C-реактивния протеин към латексови частици, което повишава чувствителността на измерването приблизително 10 пъти. Долната граница на обхвата на високочувствителната имунотурбидиметрия с латексово усилване е под 0.5 mg/l. C-реактивният протеин, измерен посредством високочувствителен метод, е т.нар. в литературата високочувствителен C-реактивен протеин. В резултат става възможно измерването на базовото ниво на C-реактивния протеин, т.е. концентрацията на C-реактивния протеин при практически здрави лица, а също при пациенти, при които липсва остър възпалителен процес, както и при пациенти с хронични заболявания извън екзацербация.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!