Изследвания и процедури

Хеморагична диатеза

Синоними: Патологична склонност към кръвоизливи

Съдържание

При хеморагичната диатеза кръвотеченията са или:

  • Твърде дълги
  • Твърде силни
  • Без адекватен повод

Хеморагичните диатези възникват при смушения на:

  • Съдовата стена: вазопатии
  • Тромбоцитите: тромбоцитно обусловени хеморагични диатези
  • Плазмените фактори: коагулопатии
N.B. Две трети от всички хеморагични диатези се дължат на смущения от страна на тромбоцитите: ако към тях се причислят и смесените случаи (при които тромбоцитите взимат участие), то техният дял достига даже 80%!
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!