Изследвания и процедури

Определяне на 17-кетостероиди (androstenedione, androsterone, estrone, dehydroepiandrosterone)

На английски език: 17-ketosteroid (androstenedione, androsterone, estrone, dehydroepiandrosterone)

Съдържание

  1. Определяне на 17-кетостероиди (androstenedione, androsterone, estrone, dehydroepiandrosterone)
  2. Референтни стойности и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на 17-кетостероидите:

  • адреногенитален синдром
  • хипофункция на тестисите

Понятието 17-кетостероиди включва андростеронът, дехидроепиандростеронът, хидроксиандростеронът, естронът и разградните продукти на кортизола. Количеството им в урината отразява най-вече секрецията на андрогените в организма.

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина;

По време на събирането се препоръчва съхраняване на урината в хладилник. За изследване се изпращат 20 ml урина, като внимателно се измерва и означават общият обем и периодът от време, през който е извършено събирането.

Принцип на изследването

17-кетостероидите образуват с 1,3-динитробензол и калиева основа виолетови цветни съединения, разтворими в етер, чиято концентрация се определя фотометрично.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари