Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Бактериурия

Начин за добиване на стерилна урина: Взема се средна първа сутрешна порция урина: след почистване с вода на периуретралната зона по време на средата на уринирането (прочистващ ефект на уринната струя!) в един съд се взема уринна проба.

Недостатък на метода: урината често е замърсена;

Предимство на метода: това е скринингов тест. При стерилен резултат той е еднозначен. Показателно за наличие на инфекция на пикочните пътища е двукратното изолиране на 105 микроорганизми (или повече) на ml урина ("стойност на Кас" = "сигнификантна бактериурия") в средната порция, която трябва да бъде обработена незабавно (за ориентация с готови хранителни среди и по-точно чрез провеждането на лабораторно изследване с изготвяне на антибиограма). При това транспортът на урината трябва да се осъществи бързо и в изстуден съд! Неясни бактериологични находки в средната порция урина трябва да бъдат уточнени чрез провеждането на супрапубична пункция на пикочния мехур. Всяко доказване на микроорганизми в урина, добита след пункция е патологично (независимо от броя на микроорганизмите!). Вземане на урина за изследване с уринен катетър (К-урина) се прилага само тогава, когато е невъзможно провеждането на супрапубична пункция (и то само при стерилни условия!). Тъй като при физиологични условия уретрата често не е стерилна, то и "стерилно" добитата урина с помощта на катетър често е замърсена. В 2% от случаите след катетеризиране на пикочния мехур се стига до развитие на инфекция на пикочните пътища! Употребата на т. нар. инвагиниращи катетри намалява тази опасност.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари