Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Имунологични изследвания

  • ADB - и AST-титър при съмнения за остър гломерулонефрит
  • Анти-ДНК-Ат при съмнение за Lupus erythematodes
  • Антитела, насочени срещу базалната мембрана (при синдрома на Goodpasture)
  • Аг-Ат комплекси (при имунокомплексен нефрит)
  • Доказване на моноклонални имуноглобулини при плазмоцитом
  • Концентрация на комплемента при съмнение за остър гломерулонефрит

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!