Изследвания и процедури

Хематокрит

На английски език: Hematocrit (Ht, Hct, HCT), Packed Cell Volume (PCV), Erythrocyte Volume Fraction (EVF)

Въведение

Кръвта се състои от две основни съставки – клетъчни елементи (еритроцити, левкоцити, тромбоцити) и кръвна плазма. Като хематокрит се означава частта на клетъчните елементи в единица обем пълна кръв, т.е. хематокритът дава съотношението (частта, дела) на клетъчните елементи (в %) към кръвната плазма (в литри).

Хематокрит

Увеличението на стойностите на хематокрита говори или за увеличаване на броя на клетъчните елементи в кръвта, или за намаляване на количеството на плазмата в кръвта. Това се наблюдава при работа в обстановка с висока температура, при загуба на течности вследствие изпотяване, повръщане, диария, след хирургична интервенция и при някои кръвни заболявания.

Намалението на хематокритните стойности се дължи или на намаляване броя на клетъчните елементи в кръвта, или на увеличаване на плазмата в кръвта. Това се наблюдава при приемане на много течности, преливане на плазма или кръвозаместители, след кръвоизлив, при сфероцитна анемия. Хематокритът се променя и в зависимост от възрастта.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!