Изследвания и процедури

Хематокрит

На английски език: Hematocrit (Ht, Hct, HCT), Packed Cell Volume (PCV), Erythrocyte Volume Fraction (EVF)

Въведение

Кръвта се състои от две основни съставки – клетъчни елементи (еритроцити, левкоцити, тромбоцити) и кръвна плазма. Като хематокрит се означава частта на клетъчните елементи в единица обем пълна кръв, т.е. хематокритът дава съотношението (частта, дела) на клетъчните елементи (в %) към кръвната плазма (в литри).

Хематокрит

Увеличението на стойностите на хематокрита говори или за увеличаване на броя на клетъчните елементи в кръвта, или за намаляване на количеството на плазмата в кръвта. Това се наблюдава при работа в обстановка с висока температура, при загуба на течности вследствие изпотяване, повръщане, диария, след хирургична интервенция и при някои кръвни заболявания.

Намалението на хематокритните стойности се дължи или на намаляване броя на клетъчните елементи в кръвта, или на увеличаване на плазмата в кръвта. Това се наблюдава при приемане на много течности, преливане на плазма или кръвозаместители, след кръвоизлив, при сфероцитна анемия. Хематокритът се променя и в зависимост от възрастта.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари