Биологични константи

Хематокритна стойност

Това е частта на формените елементи в единица обем пълна кръв. Досегашните единици се измерваха като процент, единици пo SI се изразяват като част от цяло (досегашни единици: 0,01 = единици no SI, единици пo SI.100 =досегашни единици).

Съотношение между еритроцити и плазма в организма
Стойности Еритроцити Плазма
Абсолютно количество 2,34 l 2.55 l
Процент от телесната маса 3.7 (2.9 - 5.6) % 4.44 (3.4 - 5.5) %
В ml/kg т.м. 37.1 (29.2 - 56.0) 44.5 (34 - 55)
Средна хематокритна стойност 0.454 0.546
Коефициент еритроцити/плазма 0.83 0.83

 

Полови различия - мъже
Стойности Еритроцити Плазма
В процентни съотношения 49 - 50 51 - 57
В ml/kg т.м. 30  46
Полови различия - жени
Стойности Еритроцити Плазма
В процентни съотношения 36 - 45 55 - 64
В ml/kg т.м. 23 43

 

Възрастови различия (95% граници на хематокрита)
Новородени Кърмачета Деца Възрастни
0,32 - 0,36 0,29 - 0,57 (до 1 мес.) 0,32 - 0,44 (до 6 год.) 0,40 - 0,54 - мъже
  0,27 - 0,43 (над 1 мес.) 0,31 - 0,47 (6 - 13 год.) 0,37 - 0,47 - жени

 

Хематокритна стойност при деца от 0 до 3год.
Възраст 90% граници Възраст 90% граници
1 ден 0,46 - 0,83 2 месеца 0,26 - 0,52
2 дни 0,47 - 0,80 3 месеца 0,27 - 0,39
3 дни 0,49 - 0,77 4 месеца 0,27 - 0,40
4 дни 0,48 - 0,77 5 месеца 0,28 - 0,38
5 дни 0,45 - 0,74 6 месеца 0,29 - 0,40
6 дни 0,50 - 0,78 9 месеца 0,28 - 0,41
8 - 9 дни 0,45 - 0,72 1 година 0,29 - 0,41
10 - 14 дни 0,45 - 0,72 2 години 0,29 - 0,42
15 - 21 дни 0,27 - 0,63 3 години 0,30 - 0,40
22 - 30 дни 0,31 - 0,63    

*Данните за хематокрит, получени с електронни апарати са посочени при хематологичните показатели

Изменение в хематокрита

Увеличение

 • Erythraemia vera
 • Хемоконцентрация - дехидратация
 • Жадуване
 • Работа при висока температура
 • След хирургични интервенции
 • Хлороза (полиглобулична форма)
 • Есенциална тромбоцитопения
 • Ексцесивна загуба на вода при
  • изпотявания (лекарствени)
  • повръщания
  • диарии

Намаление

 • Поемане на много течности (преходно)
 • Инфузии с натриев хлорид
 • Преливане на плазма и кръвозаместители
 • Няколко дни след кръвоизлив
 • Наследствена сфероцитна анемия (при криза)

 

Изследвания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари