Биологични константи

Хематокритна стойност

Това е частта на формените елементи в единица обем пълна кръв. Досегашните единици се измерваха като процент, единици пo SI се изразяват като част от цяло (досегашни единици: 0,01 = единици no SI, единици пo SI.100 =досегашни единици).

Съотношение между еритроцити и плазма в организма
Стойности Еритроцити Плазма
Абсолютно количество 2,34 l 2.55 l
Процент от телесната маса 3.7 (2.9 - 5.6) % 4.44 (3.4 - 5.5) %
В ml/kg т.м. 37.1 (29.2 - 56.0) 44.5 (34 - 55)
Средна хематокритна стойност 0.454 0.546
Коефициент еритроцити/плазма 0.83 0.83

 

Полови различия - мъже
Стойности Еритроцити Плазма
В процентни съотношения 49 - 50 51 - 57
В ml/kg т.м. 30  46
Полови различия - жени
Стойности Еритроцити Плазма
В процентни съотношения 36 - 45 55 - 64
В ml/kg т.м. 23 43

 

Възрастови различия (95% граници на хематокрита)
Новородени Кърмачета Деца Възрастни
0,32 - 0,36 0,29 - 0,57 (до 1 мес.) 0,32 - 0,44 (до 6 год.) 0,40 - 0,54 - мъже
  0,27 - 0,43 (над 1 мес.) 0,31 - 0,47 (6 - 13 год.) 0,37 - 0,47 - жени

 

Хематокритна стойност при деца от 0 до 3год.
Възраст 90% граници Възраст 90% граници
1 ден 0,46 - 0,83 2 месеца 0,26 - 0,52
2 дни 0,47 - 0,80 3 месеца 0,27 - 0,39
3 дни 0,49 - 0,77 4 месеца 0,27 - 0,40
4 дни 0,48 - 0,77 5 месеца 0,28 - 0,38
5 дни 0,45 - 0,74 6 месеца 0,29 - 0,40
6 дни 0,50 - 0,78 9 месеца 0,28 - 0,41
8 - 9 дни 0,45 - 0,72 1 година 0,29 - 0,41
10 - 14 дни 0,45 - 0,72 2 години 0,29 - 0,42
15 - 21 дни 0,27 - 0,63 3 години 0,30 - 0,40
22 - 30 дни 0,31 - 0,63    

*Данните за хематокрит, получени с електронни апарати са посочени при хематологичните показатели

Изменение в хематокрита

Увеличение

 • Erythraemia vera
 • Хемоконцентрация - дехидратация
 • Жадуване
 • Работа при висока температура
 • След хирургични интервенции
 • Хлороза (полиглобулична форма)
 • Есенциална тромбоцитопения
 • Ексцесивна загуба на вода при
  • изпотявания (лекарствени)
  • повръщания
  • диарии

Намаление

 • Поемане на много течности (преходно)
 • Инфузии с натриев хлорид
 • Преливане на плазма и кръвозаместители
 • Няколко дни след кръвоизлив
 • Наследствена сфероцитна анемия (при криза)

 

Изследвания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари