Биологични константи

Патологични отклонения на ликворните показатели

Ликворно налягане

Увеличено

 • Тумори в задна черепна ямка
 • Други мозъчни тумори
 • Мозъчен абсцес
 • Хидроцефалия
 • Бактериални менингити
 • Мозъчен кръвоизлив
 • Субарахноиден кръвоизлив
 • Доброкачествена интракраниална хипертензия
 • Циситицеркоза
 • Черепномозъчни травми
 • Енцефалити
 • Туберкулозен менингит
 • Уремия
 • Еклампсия
 • Тежка сърдечна декомпенсация

Намалено

 • Арханоидити
 • Прекъсване на връзката между различните части на ликворната система
 • След изваждане на мозъчни тумори
 • След продължителна ликворея
 • В късния период на закрити черепномозъчни травми

Глюкоза в ликвора

Намалението на глюкозата в ликвора има по-голямо значение от увеличението

Намаление

 • Канцероматоза на менингите
 • Метастази
 • Левкозни менингеални инфилтрати
 • Гноен менингит
 • Туберкулозен менингит
 • Хипогликемия
 • Микотични менингити и менингоенцефалити
 • Цистицеркоза

Увеличение

 • Диабет
 • В първите дни на мозъчен кръвоизлив
 • Енцефалити (рядко)

Общ белтък в ликвора

Увеличениетоп на общия белтък в ликвора е показателно за патологичен процес, докато липсата му не го изключва.

Увеличение

 • Тумори в гръбначния мозък
 • Бактериални менингити
 • Полирадикулоневрит
 • Тубекулозен менингит
 • Тумори на мозъка
 • Актиномикоза
 • Мозъчен абсцес
 • Цистицеркоза
 • Субарахноиден кръвоизлив
 • Мозъчен кръвоизлив
 • Тримбоза на мозъчните съдове
 • Невросифилис
 • Вирусни менингити
 • Дискова болест
 • Множествена склероза
 • Полиневрити (диабетен, алкохолен, порфиринов)

Хлор в ликвора

Концентрацията на хлор по-често намалява и рядко се увеличава

Намаление

 • Туберкулозен менингит
 • Хиперпротеинрахия (силно изразена)
 • Тумори на гръбначния мозък
 • Бъбречни заболявания

Увеличение

 • Хиперхлоремия
 • Хиперосмоларенсиндром
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!