Биологични константи

Патологични отклонения на ликворните показатели

Ликворно налягане

Увеличено

 • Тумори в задна черепна ямка
 • Други мозъчни тумори
 • Мозъчен абсцес
 • Хидроцефалия
 • Бактериални менингити
 • Мозъчен кръвоизлив
 • Субарахноиден кръвоизлив
 • Доброкачествена интракраниална хипертензия
 • Циситицеркоза
 • Черепномозъчни травми
 • Енцефалити
 • Туберкулозен менингит
 • Уремия
 • Еклампсия
 • Тежка сърдечна декомпенсация

Намалено

 • Арханоидити
 • Прекъсване на връзката между различните части на ликворната система
 • След изваждане на мозъчни тумори
 • След продължителна ликворея
 • В късния период на закрити черепномозъчни травми

Глюкоза в ликвора

Намалението на глюкозата в ликвора има по-голямо значение от увеличението

Намаление

 • Канцероматоза на менингите
 • Метастази
 • Левкозни менингеални инфилтрати
 • Гноен менингит
 • Туберкулозен менингит
 • Хипогликемия
 • Микотични менингити и менингоенцефалити
 • Цистицеркоза

Увеличение

 • Диабет
 • В първите дни на мозъчен кръвоизлив
 • Енцефалити (рядко)

Общ белтък в ликвора

Увеличениетоп на общия белтък в ликвора е показателно за патологичен процес, докато липсата му не го изключва.

Увеличение

 • Тумори в гръбначния мозък
 • Бактериални менингити
 • Полирадикулоневрит
 • Тубекулозен менингит
 • Тумори на мозъка
 • Актиномикоза
 • Мозъчен абсцес
 • Цистицеркоза
 • Субарахноиден кръвоизлив
 • Мозъчен кръвоизлив
 • Тримбоза на мозъчните съдове
 • Невросифилис
 • Вирусни менингити
 • Дискова болест
 • Множествена склероза
 • Полиневрити (диабетен, алкохолен, порфиринов)

Хлор в ликвора

Концентрацията на хлор по-често намалява и рядко се увеличава

Намаление

 • Туберкулозен менингит
 • Хиперпротеинрахия (силно изразена)
 • Тумори на гръбначния мозък
 • Бъбречни заболявания

Увеличение

 • Хиперхлоремия
 • Хиперосмоларенсиндром

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари