Биологични константи

Натрий

mmol/l (mmol/l x 2.2989 = mg/dl, mg/dl x 0.4350 = mmol/l, mmol/l = meq/l)

Възраст Пол 95% граници Метод
* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
ЕПФ – емисионна пламъкова фотометрия
ИП – индиректна потенциометрия
ЙСЕ – йонселективни електроди
Пъпна връв м. + ж. 134 – 142 ЙСЕ
До 2 дни м. + ж. 128 – 144 ЙСЕ
1 ден – 14 г. м. + ж. 132 – 146 ЙСЕ
18 – 25 г. м. + ж. 136 – 146 ЕПФ
18 – 25 г. м. + ж. 139 – 146 ЕПФ
20 – 76 г. м. + ж. 138 – 148 ЕПФ
25 – 85 г. м. 137 – 145 ЙСЕ
30 – 56 г. м. + ж. 130 – 134 ЕПФ
Възрастни м. + ж. 132 – 142 ЕПФ
Възрастни м. + ж. 140 – 148 ЙСЕ
Възрастни м. + ж. 137 – 145 ИП
Възрастни м. + ж. 136 – 146 ЕПФ
Обобщени данни м. + ж. 135 – 155
Обобщени данни м. + ж. 126 – 151*
Обобщени данни м. + ж. 138 – 139**
Обобщени данни м. + ж. 136 – 148
Обобщени данни м. + ж. 135 – 145
Обобщени данни м. + ж. 138 – 145
Обобщени данни м. + ж. 135 – 145

Промяната c възрастта за 62 г. (∆62 = 1.86 mmol/l) е достоверна, но без клинично значение (Owen et al., 1983).

Увеличение (хипернатриемия)

При хипернатриемия промените в на­триевото ниво съпътстват проме­ните в нивото на хлора и водата.

 • Бъбречна недостатъчност (артифициално при претоварване с NaCl)
  • Болест на Cushing
  • Хипералдостеронизъм
 • Заболявания на кръвта
  • Erythraemia vera
 • Процеси в предния хипоталамус (без­симптомно)
 • Сърдечна декомпенсация – повише­но образуване на алдостерон

Намаление (хипонатриемия)

 • Продължително непоемане на вода (жадуване)
 • Продължително непоемане на сол с храната
 • Продължително приемане на диуретици
 • Продължително гладуване
 • Продължително еднообразно хране­не (въглехидрати)
 • Загуби през храносмилателния тракт
  • Продължителни повръщания
  • Продължителни диарии
  • Фистули – билиарни, панкреа­тични, чревни, илеостомия, колостомия
  • Остра стомашна дилатация
 • Загуби през кожата
  • Хиперпирексия с обилни изпотя­вания
  • Муковисцидоза
  • Лечение с антипиретици
  • Престой на работа при висока температура
 • Загуби през отделителната система
  • Бъбречни поражения
  • Ренална тубулна ацидоза
  • Остра бъбречна недостатъчност
  • Редукция на функциониращите нефрони
  • Нарушена тубулна реабсорбция (salt-losing nephritis)
  • Хроничен глумерулонефрит (в стадий на полиурия)
  • Захарен диабет
  • Диабетна ацидокетоза
  • Болест на Addison и други фор­ми на хипокортицизъм
  • Лечение с надбъбречии хормони
 • Заболявания на дихателната систе­ма
  • Белодробен карцином
  • Крупозна пневмония
  • Милиарна туберкулоза (трайна, без симптоми на натриев дефи­цит)
 • Заболявания на ЦНС
  • Енцефалит
  • Метастатични тумори в мозъка
  • Кръвоизливи в мозъка
  • Тромбоза в ЦНС
  • Туберкулозен менингит
 • Други заболявания и състояния
  • Наркоза (етерна)
  • Хепатална некроза
  • Микседем
  • Хипопаратиреоидизъм

Изследвания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари