Биологични константи

Натрий

mmol/l (mmol/l x 2.2989 = mg/dl, mg/dl x 0.4350 = mmol/l, mmol/l = meq/l)

Възраст Пол 95% граници Метод
* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
ЕПФ – емисионна пламъкова фотометрия
ИП – индиректна потенциометрия
ЙСЕ – йонселективни електроди
Пъпна връв м. + ж. 134 – 142 ЙСЕ
До 2 дни м. + ж. 128 – 144 ЙСЕ
1 ден – 14 г. м. + ж. 132 – 146 ЙСЕ
18 – 25 г. м. + ж. 136 – 146 ЕПФ
18 – 25 г. м. + ж. 139 – 146 ЕПФ
20 – 76 г. м. + ж. 138 – 148 ЕПФ
25 – 85 г. м. 137 – 145 ЙСЕ
30 – 56 г. м. + ж. 130 – 134 ЕПФ
Възрастни м. + ж. 132 – 142 ЕПФ
Възрастни м. + ж. 140 – 148 ЙСЕ
Възрастни м. + ж. 137 – 145 ИП
Възрастни м. + ж. 136 – 146 ЕПФ
Обобщени данни м. + ж. 135 – 155
Обобщени данни м. + ж. 126 – 151*
Обобщени данни м. + ж. 138 – 139**
Обобщени данни м. + ж. 136 – 148
Обобщени данни м. + ж. 135 – 145
Обобщени данни м. + ж. 138 – 145
Обобщени данни м. + ж. 135 – 145

Промяната c възрастта за 62 г. (∆62 = 1.86 mmol/l) е достоверна, но без клинично значение (Owen et al., 1983).

Увеличение (хипернатриемия)

При хипернатриемия промените в на­триевото ниво съпътстват проме­ните в нивото на хлора и водата.

 • Бъбречна недостатъчност (артифициално при претоварване с NaCl)
  • Болест на Cushing
  • Хипералдостеронизъм
 • Заболявания на кръвта
  • Erythraemia vera
 • Процеси в предния хипоталамус (без­симптомно)
 • Сърдечна декомпенсация – повише­но образуване на алдостерон

Намаление (хипонатриемия)

 • Продължително непоемане на вода (жадуване)
 • Продължително непоемане на сол с храната
 • Продължително приемане на диуретици
 • Продължително гладуване
 • Продължително еднообразно хране­не (въглехидрати)
 • Загуби през храносмилателния тракт
  • Продължителни повръщания
  • Продължителни диарии
  • Фистули – билиарни, панкреа­тични, чревни, илеостомия, колостомия
  • Остра стомашна дилатация
 • Загуби през кожата
  • Хиперпирексия с обилни изпотя­вания
  • Муковисцидоза
  • Лечение с антипиретици
  • Престой на работа при висока температура
 • Загуби през отделителната система
  • Бъбречни поражения
  • Ренална тубулна ацидоза
  • Остра бъбречна недостатъчност
  • Редукция на функциониращите нефрони
  • Нарушена тубулна реабсорбция (salt-losing nephritis)
  • Хроничен глумерулонефрит (в стадий на полиурия)
  • Захарен диабет
  • Диабетна ацидокетоза
  • Болест на Addison и други фор­ми на хипокортицизъм
  • Лечение с надбъбречии хормони
 • Заболявания на дихателната систе­ма
  • Белодробен карцином
  • Крупозна пневмония
  • Милиарна туберкулоза (трайна, без симптоми на натриев дефи­цит)
 • Заболявания на ЦНС
  • Енцефалит
  • Метастатични тумори в мозъка
  • Кръвоизливи в мозъка
  • Тромбоза в ЦНС
  • Туберкулозен менингит
 • Други заболявания и състояния
  • Наркоза (етерна)
  • Хепатална некроза
  • Микседем
  • Хипопаратиреоидизъм

Изследвания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!