Биологични константи

Гама-глобулини

Увеличение

 • Мултиплен миелом
 • Чернодробна цироза
 • Некроза на черния дроб
 • Тежки изгаряния
 • Обширни тъканни деструкции
 • Малигнени лимфоми
 • Грануломатозна пролиферация
 • Супуративни процеси
 • Малигнени хемопатии (относително)
 • Гладуване, белтъчно недохранване
 • Вирусни и бактериални заболявания

Намаление

 • Физиологично (до 3 - 4-ия месец)
 • Конгенитално
 • Идиопатично
 • Вторична хипогамаглобулинемия
 • Цьолиакия при деца
 • Изтощителни заболявания
  • кахексия, гладуване
  • малабсорбционен синдром
  • хроничен улцерозен колит
  • регионарни колити
  • хипертрофичен гастрит
 • Други заболявания и състояния
  • витамин В12 дефицитна анемия
  • нефротичен синдром
  • алергози при деца
  • лечение с кортикостероиди
  • амилоидоза
  • хемоглобинопатии
 • Антитялонедоимъчен синдром
  • йонизиращо лечение
  • лечение с цитостатици
  • лечение с краснитин (L-аспарагиназа)
 • В терминален стадий на малигнените хемопатии - левкози, анемии, костномозъчни хипоплазии
 • Тежки чернодробни увреждания
  • тежки токсично-некротични хепатити
  • остра жълта атрофия
  • чернодробна цироза в напреднал стадий
  • отравяния с фосфор, фосфорорганични съединения, химични, растителни и животински отрови

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари