Биологични константи

Зрение

Око

Размер на очната ябълка

 • Височина: 23,5 mm
 • Напречен размер: 24 mm
 • Дълбочина: 24 mm
Оптични параметри на човешкото око
Елементи Радиус на кривината, mm Индекс на рефракция Разстояние от предния
полюс на роговицата
Диоптри
Преден Заден
Роговица (предна стена) 7,8 1,000 (въздух) 1,376 0 + 48,2
Роговица (задна стена) 6,8 1,376 1,336 0,5 - 5,9
Леща (предна стена) 10,0 1,336 1,386 3,6 (1) + 5,0 (2)
Леща (задна стена) - 6,0 1,386 1,336 7,2 + 8,3
Ретина       24,0  

Фокално разстояние на цялото око

 • В милиметри: 17
 • В диоптри: 59 (за лещата - 16)

Интраокуларно налягане

 • 24 (18 - 28) mm
 • Максимални дневни колебания: 6 - 8 mm

Зеница

Възрастова обусловеност на средния диаметър на зеницата
2 - 23 год. 23 - 28 год. 28 - 38 год. 38 - 53 год. 53 - 81 год.
3 mm 2,833 mm 2,666 mm 2,50 mm 2,33 mm

Латентен период на реакцията на асницата: 0,21 - 0,22 s

Очно дъно

Размер на пипалата: 1,5/3 mm

Ретина

Дебелина

 • на задния полюс: 0,56 mm
 • на екватора: 0,2 - 0,3 mm
Клeтъчен състав на ретината
Показател Колби Пръчки
Общ брой 7 000 000 130 000 000
Гъстота (фовеа) 125 000/mm2 -
Гъстота (периферия) 6000/mm2 150 000/mm2

Зрителен нерв

 • Брой на влакната: 800 000

Сляпо петно

- разположение на 12о темпорално и 1,5о под зрителната ос.

Мигане

Времетраене: 0,3 s

Честота: 20 (5 - 50)/ min

Зрителна острота

Тя се изразява с минимален зрителен ъгъл на разграничение на две близкостоящи точки (angulus minimum separabile).

A.M.S. = 40 ъглови секунди за 1 ъглова минута.

Punctum proximum (най-близка точка на ясно зрение), cm
10 год. 20 год. 25 год. 35 год. 45 год. 60 год. 69 год. 75 год.
7 10 12,5 17 33 100 400 0

Акомодационна ширина

Изразява пространството между най-близката и най-далечната възможна точка на акомодация в диоптри.

10 год. 15 год. 20 год. 25 год. 40 год. 50 год. 60 год.
14 12 10 8,5 4,5 2,5 1

Адаптация

Пълна адаптация на тъмно се постига за 60 - 80 min.

Пълна адаптация на светло се постига за 1 - 2 min.

Зрителни параметри

Параметър За бяло За синьо За червено За зелено
Темпорално 90о 70о 60о 45о
Назално 60о 50о 40о 30о
Горе 60о 50о 40о 30о
Долу 70о 50о 40о 30о

Цветно зрение

Различителна способност

Окото различава 130 - 250 чисти цветни тона. Благодарение на смесването на чистите тонове окото различава 17 000 тоналности.) Като се има предвид, че съществуват около 300 различаващи се светлосилни градации, окото е в състояние да различи около 5 000 000 цветни нюанса.

Диференциални прагове за различни цветове
Цвят Интензивно съотношение 
към изходния дразнител
Бяло 1 : 150
Зелено 1 : 280
Жълто 1 : 280
Червено 1 : 70

Цветна слепота

 • мъже: 8 - 10 %
 • жени: 0,5 - 0,8 %
Вид цветна слепота % от цветно слепите
Протанопия (слепота към червения цвят) 14
Дейтеранопия (слепшота към зеления цвят) 25
Протаномалия (смущения във възприемането на червеното) 9
Дейутераномалия (смущения във възприемането на зеленото) 52

Критична честотта на сливане (мигаща светлина, ориентировъчни стойности)

 • Пръчки: 15/s
 • Колби: 71 - 90/s
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!