Биологични константи

Минутен обем на сърцето

Възрастни: 5 - 6 l
4230 (3000 - 6000) ml по метода на Орловский - Fick
5300 (4000 - 7000) ml по Conrnand (Frick с катетеризация)
62 (57,9 - 75,8) ml/kg т. м.

Метод на Fick

Минутен обем = O2 cons * 100/ O2 art - O2 ven

Където:
O2 cons = O2 консумаия, mil/min
O2 art = O2 съдържание на a. femoralis, vol %
O2 ven = Oсъдържание в дясно предсърдие, vol % (катетеризация)

Разпределение на минутния обем на сърцето между органите в покой, %

 • Сърце - 4
 • Кожа - 5 - 9
 • Главен мозък - 13 - 14
 • Черен дроб - 20 - 23
 • Басейн на v. potae -  19 - 24
 • Бъбреци - 15 - 17
 • Мускули и скелет - 21

Сърдечен индекс

Той е равен на сърдечния обем (l), разделен на повърхостта на тялото (m2)

Нормални стойност

 • Вулфович и Куковеров: 1,75 - 2,60
 • Ross: 2,7 - 2,9
 • Sleator: 1,88 - 3.34
 • Knuston: 2.6 - 3.5
   
 
Метод Стойност, l/min/m2
Ацетиленов 2,26 (1,70 - 2,90)
Балистокардиограма 3,48
Багрило - дилуционен 3,69 (2,29 - 5,25)
Етилйодит 2,40 (1,45 - 3,72)
3,47 (3,16 - 4,40)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари