Биологични константи

Щитовидна жлеза

Маса

  • 25 g

 

Възрастови особености на масата на щитовидната жлеза
Възраст Тегло, g
Новородено 1,6 (1,3 - 2,8)
3 мес. 2,2 (1,6 - 3,0)
6 мес. 2,0 (1,8 - 2,2)
1 - 2 год. 3,3 (2,6 - 4,0)
3 год. 5,0 (4,0 - 6,0)
5 год. 5,5 (5,0 - 6,0)
8 - 9 год. 9,4 (6,4 - 15,8)
11 год. 10,0 (9,0 - 11,0)
12 год. 18,3 (12,0 - 25,0)
14 год. 20,0 (12,0 - 30,0)
15 год. 15,0 (11,0 - 24,0)
16 год. 14,0 (12,0 - 17,0)

 

Йодно съдържание
Новородено (на 1 g свежо вещество) Възрастен (на 1 g сухо вещество)
135,3 μg 2 mg

 

Йодно поглъщане (при поемане на 50 μCl131J)

  • Нормално поглъщане: 10 - 40 % (24 h)
  • Нормално отделяне: 55 - 65 % (24 h)

Производство на тироксин

  • 300 - 5000 μg/24 h

 

Съдържание на тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) в кръвен серум
Възраст, год. Т4 Т3
μg/dl nmol/l ng/dl nmol/l
Новородени 6,6 - 18,1 85 - 233 63 - 256 0,788 - 4,93
1 - 5 год. 7,3 - 15,0  94 - 193 105 - 269 2,025 - 5,18
5,5 - 10 год. 6,4 - 13,3 82 - 171 94 - 241 1,81 - 4,64
10,5 - 15 год. 5,6 - 11,7 72 - 150 83 - 213 1,60 - 4,10
Възрастни - 36 - 109 83 - 213 1,15 - 3,07

 

Бутанолекстрахируем йод в кръвен серум
Възраст БСЙ, μg/dl
0 - 1 мес. 7,2 - 13,2
1,5 мес. -
До 14 год. 4,5 - 7,3

 

Радиодиагностика - поглъщане на 131J от щитовидната жлеза
Време след въвеждане на изотопа, h % на поглъщане на изотопа
2 6 - 17
4 8 - 22
6 9 - 26
24 14 - 41

 

БСЙ в кръвен серум 
Възраст БСЙ
μg/dl nmol/l
Новородени 9,5 +/- 59 748 +/- 46
1 - 3 мес. 7,0 +/- 0,42 551 +/- 33
305 мес. - 1 год. 6,0 +/- 2,0 472 +/- 158
1 - 3 год. 5,7 +/- 0,22 449 +/- 17
3,5 - 7 год. 5,3 +/- 0,13 418 +/- 10
7,5 - 14 год. 3,5 +/- 0,1 276 +/- 8

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари