Биологични константи

Чревен сок

рН

  • 7 - 8

Количество

  • 2 1/24 h

Относително тегло

  • 1,010 - 1,011
Чревен сок - съсдържание
ПОказатели Чревен отдел Единица Средна стойност S Граници
Секреция Йеюнум ml/min 2,16 1,32 -
Илеум ml/min 0,67 - -
Осмолалитет Йеюнум mmol/kg 285 10 -
Илеум mmol/kg 292 12 -
Бикарбонат Йеюнум mmol/l 8,2 5 -
Илеум mmol/l 30 11 -
Хлориди Йеюнум mmol/l 135 8 -
Илеум mmol/l 125 12 -
Калий Йеюнум mmol/l 4,8 0,5 -
Илеум mmol/l 4,9 1,5 -
Натрий Йеюнум mmol/l 142 7 -
Илеум mmol/l 140 6 -
Калций Проксимален илеум mmol/l 4,2 - 0,5 - 10,5
Магнезий Проксимален илеум mmol/l 2,8 - 0,5 - 6,5
Протеини Йеюнум g/l - - 0,95 - 3,2
IgG Йеюнум mg/l 12 19 -
IgA Йеюнум mg/l 230 220 -
IgM Йеюнум mg/l 15 32 -
IgE Йеюнум 103UI/l 27 24 -

 

Чревен сок - химичен състав
Елементи Процентно съсдържание
Вода 98 %
Разтворими вещества 2 %
Соли 0,9 %
Калций 5 - 12,8 mg %
Фосфор 4,5 - 13,2 mg %
Натриев хлорид 0,5 %
Натриев бикарбонат 0,4 %
Белтъци 0,8 %
Азот 0,035 - 0,2 %

рН оптимум на чревните ензими

пептидази - рН 8
липаза - рН 8
малтаза - рН 6,6 - 6,8
ентерокиназа - рН 5,2 - 6
 

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!