Биологични константи

Вкус

Брой на вкусовите рецептори

  • 9000

Оптимална температура за вкусова рецепция

  • 24 оС
Прагови концентрации за вкусовата рецепция
Кисело Солено Сладко Горчиво
0,0045 % солна киселина 0,055 % натриев хлорид 0,001 % захарин 0,001 % бруцин

 

Сравнителна вкусова сила на различните вещества
Кисели вещества Индекс
Солна киселина 1
Мравчена киселина 1,1
Млечна киселина 0,85
Винена киселина 0,7
Оцетна киселина 0,55
Лимонена киселина 0,46
Въглена киселина 0,06
Горчиви вещества Индекс
Хинин 1
Бруцин 11
Стрихнин 3,1
Поликарпин 0,16
Атропин 0,13
Кокаин 0,02
Морфин 0,02
Сладки вещества Индекс
Сукроза 1
Захарин 675
Хлороформ 40
Фруктоза 1,7
Глюкоза 0,8
Галактоза 0,32
Лактоза 0,3

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари