Биологични константи

Вкус

Брой на вкусовите рецептори

  • 9000

Оптимална температура за вкусова рецепция

  • 24 оС
Прагови концентрации за вкусовата рецепция
Кисело Солено Сладко Горчиво
0,0045 % солна киселина 0,055 % натриев хлорид 0,001 % захарин 0,001 % бруцин

 

Сравнителна вкусова сила на различните вещества
Кисели вещества Индекс
Солна киселина 1
Мравчена киселина 1,1
Млечна киселина 0,85
Винена киселина 0,7
Оцетна киселина 0,55
Лимонена киселина 0,46
Въглена киселина 0,06
Горчиви вещества Индекс
Хинин 1
Бруцин 11
Стрихнин 3,1
Поликарпин 0,16
Атропин 0,13
Кокаин 0,02
Морфин 0,02
Сладки вещества Индекс
Сукроза 1
Захарин 675
Хлороформ 40
Фруктоза 1,7
Глюкоза 0,8
Галактоза 0,32
Лактоза 0,3
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!