Биологични константи

Креатинин в урината

Увеличение

 • Приемане на голямо количество месо с храната
 • Усилено мусколно натоварване
 • Повишен белтъчен катаболизъм
 • Големи травми с размачкване на мускули
 • Фебрилни състояния
 • Гладуване
 • Консумационен синдром
 • Полиомелит
 • В раннен стадий на захарен диабет (повишение на бъбречния клирънс на креатинина)
 • Акромегалия
 • При евнуси и след кастрация
 • Постенцифалитна или паркинсонова ригидност
 • Непостоянно при някои заболявания и състояния
  • конгенитална миотония
  • след лечение с тиреоидни хормони
  • след лечение с метилтестостерон
  • Myasthenia gravis
  • миозити
  • вторични мусколни атрофии
  • хипертиреоидизъм
  • фрактури на кости

Намаление

 • Първични миопатии
 • Семейна ювенилна нефрофтиза
 • Функционална бъбречна недостатъчноствследствие на циркулаторни нарушение
 • Хронична бъбречна недостатъчност

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари