Биологични константи

Креатинин в урината

Увеличение

 • Приемане на голямо количество месо с храната
 • Усилено мусколно натоварване
 • Повишен белтъчен катаболизъм
 • Големи травми с размачкване на мускули
 • Фебрилни състояния
 • Гладуване
 • Консумационен синдром
 • Полиомелит
 • В раннен стадий на захарен диабет (повишение на бъбречния клирънс на креатинина)
 • Акромегалия
 • При евнуси и след кастрация
 • Постенцифалитна или паркинсонова ригидност
 • Непостоянно при някои заболявания и състояния
  • конгенитална миотония
  • след лечение с тиреоидни хормони
  • след лечение с метилтестостерон
  • Myasthenia gravis
  • миозити
  • вторични мусколни атрофии
  • хипертиреоидизъм
  • фрактури на кости

Намаление

 • Първични миопатии
 • Семейна ювенилна нефрофтиза
 • Функционална бъбречна недостатъчноствследствие на циркулаторни нарушение
 • Хронична бъбречна недостатъчност

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари