Биологични константи

Обоняние

Повърхност на обонятелната зона

  • 2,7 cm2

Диапазон на молекулните тегла на миризливиъте вещества: 26 - 300

Оптимална температура за обонятелна рецепция

  • 26 - 30 оС

Латентен период на обонятелната рецепция

  • 0,2 - 0,3 s
Обонятелни прагове
Вещество mg/l
Меркаптан 4х10-8 до 4х10-10
Естествен мускус 1х10-2 до 7х10-6
Скатол 4х10-10
Синтетичен мускус 5х10-6 до 5х10-9
Ванилин 5х10-4 до 2х10-16
Фенол 4х10-3 до 12х10-4

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари