Биологични константи

Обоняние

Повърхност на обонятелната зона

  • 2,7 cm2

Диапазон на молекулните тегла на миризливиъте вещества: 26 - 300

Оптимална температура за обонятелна рецепция

  • 26 - 30 оС

Латентен период на обонятелната рецепция

  • 0,2 - 0,3 s
Обонятелни прагове
Вещество mg/l
Меркаптан 4х10-8 до 4х10-10
Естествен мускус 1х10-2 до 7х10-6
Скатол 4х10-10
Синтетичен мускус 5х10-6 до 5х10-9
Ванилин 5х10-4 до 2х10-16
Фенол 4х10-3 до 12х10-4
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!