Биологични константи

Лабораторна диагностика на тромбоцитните изменения

Н - нормална
А - анормална
Тромбоцитоза Тромбоцитемия Вазопатия Тромбоцитопении Болест на
Willebrand
Тромбастения
на Glanzmann
Уремична
тромбопатия
Аспирин Тезауризмози Аспириноподобна
тромбопатив
Време на кървене Н А А А А А Н/А А А А
Тромбоцитен брой А А Н А Н Н Н/А Н Н Н
Тромбоцитна ретенция Н А Н А А А А Н Н Н
Агрегация с епинефрин (адреналин) Н А Н А Н А Н/А А А А
 - колаген Н А Н А Н А Н/А А А А
 - ниски дози АДФ Н А Н А/Н Н А Н/А Н Н Н
 - високи дози АДФ Н А Н А/Н Н А Н/А А А А
Ретракция на съсисрека Н А Н Н Н А А Н Н Н

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари