Биологични константи

Трисекторни патогенетични форми на хронична дихателна недостатъчност

Показатели

 • ТБК, %
 • ВК, %
 • МСЕД2 5 -75
 • МЕД50/ВКреален
 • МЕД50 /ВКтеоретичен 
 • ФЕО1/BK, %
 • ТСО, %
 • КСО, mmol/s-1/kPa-1/kPa-1 /l-1
 • ФМП, %
 • Р(а-АЕ)СO2
 • Р(А-а)O2
 • РаO2 
 • РаСО2
 • рН
   

Рестриктивно-дифузионен, нормо-хипокапничен тип

 • ТБК, % под 0,8
 • ВК, % под 0,8
 • МСЕД25-75 над 0,6
 • МЕД50/ВКреал. над 1,4
 • ФЕО1/ВК, % над възрастооия долен лимит
 • ТСО под 0,8
 • ФМП над 0,30
 • Р(а - АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А - а)О2 над 1,33
 • РаО2 под минус 2 станд.

Отклонения от средната за възрастта; РаСО2 под 5,86; рН над 7,36; КСО над 0,025.

Обструктнвно-дистрибуционен нормо-хиперкапничен тип (бронхитен тип)

 • ТБК, % над 0,8
 • ВК, % под и над 0,8
 • МСЕД25-75 под 0,6
 • МЕД50/ВКреал. под 1,4
 • МЕД50/ВКтеор. под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % под лимита за възрастта
 • ТСО, % над 0,8
 • КСО над 0,025
 • ФМП над 0,30
 • Р(а-АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 2 станд. отклонения
 • РаСО2 над 4,79
 • рН под 7,44

Обструктивно-дистрибуционно-дифузионен нормо-хипокапничен тип (емфиземен тип)

 • ТБК, % над 0,8
 • ВК, % над и под 0,8
 • МСЕД25-75 под 0,6
 • МЕД50/ВКреал. под 1,4
 • МЕД50/ВКтеор. под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % под лимита за възрастта
 • ТСО, % под 0,8
 • КСО под 0,025
 • ФМП, % над 0,35
 • Р(а-АЕ)СО2над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 2 станд. отклонения
 • РаСО2 под 5,86
 • рН над 7,36 

Рестриктивно-дистрибуционно-дифузионен хиперкапничен тип

 • ТБК, % под 0,8
 • ВК, % под 0,8
 • МСЕД25 - 75 под и над 0,6
 • МЕД50/ВКреал. над и под 1,4
 • МЕД50/ВКтеор. над и под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % над лимита за възрастта
 • ТСО, % под 0,8
 • КСО над 0,025
 • ФМП, % над 0,30
 • Р(а-АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 2 станд. отклонения
 • РаСО2 над 5,86
 • рН под 7,44

Обструктивно-рестриктивен, дистрибуционно-дифузионен хиперкапничен тип (терминална хронична дихателна недостатъчност)

 • ТБК, % под 0,8
 • ВК, % под 0,8
 • МСЕД25-75 под 0,6
 • МЕД50/ВКреал. под 1,4МЕД50/ВКтеор. под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % под лимита за възрастта
 • ТСО, % под 0,8
 • КСО над и под 0,025
 • ФМП, % над 0,35
 • Р(а-АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 5 станд. отклонения (но може и над 5, но под 2 станд. отклонения)
 • РаСО2 иад 5,86
 • рН под 7,44

Трисекторните форми се наблюдават само при налична белодробна недостатъчност no Rossier - артериална хипоксемия, съчетана или не с хиперкапния.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари