Биологични константи

Трисекторни патогенетични форми на хронична дихателна недостатъчност

Показатели

 • ТБК, %
 • ВК, %
 • МСЕД2 5 -75
 • МЕД50/ВКреален
 • МЕД50 /ВКтеоретичен 
 • ФЕО1/BK, %
 • ТСО, %
 • КСО, mmol/s-1/kPa-1/kPa-1 /l-1
 • ФМП, %
 • Р(а-АЕ)СO2
 • Р(А-а)O2
 • РаO2 
 • РаСО2
 • рН
   

Рестриктивно-дифузионен, нормо-хипокапничен тип

 • ТБК, % под 0,8
 • ВК, % под 0,8
 • МСЕД25-75 над 0,6
 • МЕД50/ВКреал. над 1,4
 • ФЕО1/ВК, % над възрастооия долен лимит
 • ТСО под 0,8
 • ФМП над 0,30
 • Р(а - АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А - а)О2 над 1,33
 • РаО2 под минус 2 станд.

Отклонения от средната за възрастта; РаСО2 под 5,86; рН над 7,36; КСО над 0,025.

Обструктнвно-дистрибуционен нормо-хиперкапничен тип (бронхитен тип)

 • ТБК, % над 0,8
 • ВК, % под и над 0,8
 • МСЕД25-75 под 0,6
 • МЕД50/ВКреал. под 1,4
 • МЕД50/ВКтеор. под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % под лимита за възрастта
 • ТСО, % над 0,8
 • КСО над 0,025
 • ФМП над 0,30
 • Р(а-АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 2 станд. отклонения
 • РаСО2 над 4,79
 • рН под 7,44

Обструктивно-дистрибуционно-дифузионен нормо-хипокапничен тип (емфиземен тип)

 • ТБК, % над 0,8
 • ВК, % над и под 0,8
 • МСЕД25-75 под 0,6
 • МЕД50/ВКреал. под 1,4
 • МЕД50/ВКтеор. под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % под лимита за възрастта
 • ТСО, % под 0,8
 • КСО под 0,025
 • ФМП, % над 0,35
 • Р(а-АЕ)СО2над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 2 станд. отклонения
 • РаСО2 под 5,86
 • рН над 7,36 

Рестриктивно-дистрибуционно-дифузионен хиперкапничен тип

 • ТБК, % под 0,8
 • ВК, % под 0,8
 • МСЕД25 - 75 под и над 0,6
 • МЕД50/ВКреал. над и под 1,4
 • МЕД50/ВКтеор. над и под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % над лимита за възрастта
 • ТСО, % под 0,8
 • КСО над 0,025
 • ФМП, % над 0,30
 • Р(а-АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 2 станд. отклонения
 • РаСО2 над 5,86
 • рН под 7,44

Обструктивно-рестриктивен, дистрибуционно-дифузионен хиперкапничен тип (терминална хронична дихателна недостатъчност)

 • ТБК, % под 0,8
 • ВК, % под 0,8
 • МСЕД25-75 под 0,6
 • МЕД50/ВКреал. под 1,4МЕД50/ВКтеор. под 0,9
 • ФЕО1/ВК, % под лимита за възрастта
 • ТСО, % под 0,8
 • КСО над и под 0,025
 • ФМП, % над 0,35
 • Р(а-АЕ)СО2 над 0,59
 • Р(А-а)О2 над 1,33
 • РаО2 под 5 станд. отклонения (но може и над 5, но под 2 станд. отклонения)
 • РаСО2 иад 5,86
 • рН под 7,44

Трисекторните форми се наблюдават само при налична белодробна недостатъчност no Rossier - артериална хипоксемия, съчетана или не с хиперкапния.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари