Биологични константи

Аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза (АСАТ и АЛАТ)

Аспартатаминотрансфераза (Е.С.2.6.1.1.) (АСАТ = ГОТ), U/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
УВК – ултравиолетов, кинетичен

Пъпна връв м + ж 139 17 - 51 УВК 37оС
До 2 дни м + ж 149 24 - 169 УВК 37оС
1 ден - 14 год. м + ж 2099 Неколкократно по-висока
горна граница
УВК 37о​​​С
18 - 25 год. м + ж 261 9 - 29 УВК 37о​​​​​​С
18 - 25 год. м + ж 141 5 - 31 УВК 37оС
25 - 85 год. м 127 9 - 34 УВК 37оС
Деца м + ж 50 3 - 19 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 1 - 17 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 4 - 12 УВК 25оС
Възрастни м + ж 50 4 - 21 УВК 30оС
Обобщени данни м + ж - 0 - 35 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 10 - 40 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 10 - 40 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 8 - 31 УВК 37оС

След пробягване на 20 km от тренирани бегачи АСАТ се покачва достоверно (Priest et al., 1982).

С възрастта и при хронична употреба на алкохол АСАТ се покачва достоверно (Chau-Yenng et al., 1981).

Аланинаминотрансфераза (E.С.2.6.1.2) (АЛАТ = ГПТ), U/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
УВК – ултравиолетов, кинетичен

1 ден - 14 год. м + ж 2099 Граници по-високи
от тези на възрастни
УВК 37оС
Възрастни м + ж - 20 - 40 УВК 37оС
Деца м + ж 50 1 - 12 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 1 - 12,4 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 2 - 9,5 УВК 25оС
18 - 25 год. м + ж 261 11 - 55 УВК 37оС
18 - 25 год. м 116 2 - 42 УВК 37оС
18 - 25 год. ж 25 0 - 28 УВК 37оС
25 - 85 год. м 127 0 - 66 УВК 37оС
Възрастни м + ж 50 1 - 30 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 5 - 35 -
Обобщени данни м + ж - до 45 -
Обобщени данни м + ж - до 33 -

При жени АЛАТ е значимо по-ниска (Boyd et al., 1983).

Промяната с възрастта е достоверна, но без клиничио значение (Owen et al., 1983).

Увеличение

 • Заболявания на сърцето
  • миокарден инфаркт (АСАТ се увеличава към 4 - 6-ия час и достига максимум на 12 - 36-ия час; продължаващо увеличение или повторно покачване след 48-ия час говори за разширяване на инфаркта или реинфаркт; увеличението е главно за сметка на цитоплазмения и по-малко на митохондриалния ензим)
  • миокардит (незначително се увеличава A CAT)
  • сърдечна слабост при инфаркт на миокарда (увеличение на АЛАТ, след ACAT)
  • терапия с антикоагуланти (леко увеличение на АСАТ и АЛАТ)
 • Заболявания на черния дроб
  • вирусен хепатит (още в предиктеричния период се увеличава АЛАТ и по-малко АСАТ)
  • токсичен хепатит, чернодробна цироза в тласък, обтурационен иктер (двете трансаминази се увеличават умерено)
  • алкохолен черен дроб, отравяне с гъби, фосфор, арсен, хлориромазин, салицилати, медикаменти и други химикали (силно покачване на двете трансаминази)
  • първичен рак на черния дроб (непостоянно и незначително)
  • метастатичен рак на черния дроб (системно и значително)
  • чернодробна кома (предимно АСАТ)
  • холангити и холангиолити (само при тежките форми)
 • Мускулни увреждания
  • травми, разкъсвания, хирургически интервенции (главно АСАТ)
  • прогресивна мускулна дистрофия
  • дерматомиозити
 • Други заболявания
  • обширни изгаряния
  • остър панкреатит
  • гангренозни процеси
  • хемолитични анемии
  • лъчева болест
  • бластна левкоза
  • гликогенози
  • инфекциозна монопуклеоза
  • полиомиелит
  • токсикоза на бременността

Намаление

 • При хиповитаминози B6
 • Лечение с туберкулостатици

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари