Биологични константи

Аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза (АСАТ и АЛАТ)

Аспартатаминотрансфераза (Е.С.2.6.1.1.) (АСАТ = ГОТ), U/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
УВК – ултравиолетов, кинетичен

Пъпна връв м + ж 139 17 - 51 УВК 37оС
До 2 дни м + ж 149 24 - 169 УВК 37оС
1 ден - 14 год. м + ж 2099 Неколкократно по-висока
горна граница
УВК 37о​​​С
18 - 25 год. м + ж 261 9 - 29 УВК 37о​​​​​​С
18 - 25 год. м + ж 141 5 - 31 УВК 37оС
25 - 85 год. м 127 9 - 34 УВК 37оС
Деца м + ж 50 3 - 19 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 1 - 17 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 4 - 12 УВК 25оС
Възрастни м + ж 50 4 - 21 УВК 30оС
Обобщени данни м + ж - 0 - 35 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 10 - 40 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 10 - 40 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 8 - 31 УВК 37оС

След пробягване на 20 km от тренирани бегачи АСАТ се покачва достоверно (Priest et al., 1982).

С възрастта и при хронична употреба на алкохол АСАТ се покачва достоверно (Chau-Yenng et al., 1981).

Аланинаминотрансфераза (E.С.2.6.1.2) (АЛАТ = ГПТ), U/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
УВК – ултравиолетов, кинетичен

1 ден - 14 год. м + ж 2099 Граници по-високи
от тези на възрастни
УВК 37оС
Възрастни м + ж - 20 - 40 УВК 37оС
Деца м + ж 50 1 - 12 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 1 - 12,4 УВК 25оС
Възрастни м + ж 120 2 - 9,5 УВК 25оС
18 - 25 год. м + ж 261 11 - 55 УВК 37оС
18 - 25 год. м 116 2 - 42 УВК 37оС
18 - 25 год. ж 25 0 - 28 УВК 37оС
25 - 85 год. м 127 0 - 66 УВК 37оС
Възрастни м + ж 50 1 - 30 УВК 37оС
Обобщени данни м + ж - 5 - 35 -
Обобщени данни м + ж - до 45 -
Обобщени данни м + ж - до 33 -

При жени АЛАТ е значимо по-ниска (Boyd et al., 1983).

Промяната с възрастта е достоверна, но без клиничио значение (Owen et al., 1983).

Увеличение

 • Заболявания на сърцето
  • миокарден инфаркт (АСАТ се увеличава към 4 - 6-ия час и достига максимум на 12 - 36-ия час; продължаващо увеличение или повторно покачване след 48-ия час говори за разширяване на инфаркта или реинфаркт; увеличението е главно за сметка на цитоплазмения и по-малко на митохондриалния ензим)
  • миокардит (незначително се увеличава A CAT)
  • сърдечна слабост при инфаркт на миокарда (увеличение на АЛАТ, след ACAT)
  • терапия с антикоагуланти (леко увеличение на АСАТ и АЛАТ)
 • Заболявания на черния дроб
  • вирусен хепатит (още в предиктеричния период се увеличава АЛАТ и по-малко АСАТ)
  • токсичен хепатит, чернодробна цироза в тласък, обтурационен иктер (двете трансаминази се увеличават умерено)
  • алкохолен черен дроб, отравяне с гъби, фосфор, арсен, хлориромазин, салицилати, медикаменти и други химикали (силно покачване на двете трансаминази)
  • първичен рак на черния дроб (непостоянно и незначително)
  • метастатичен рак на черния дроб (системно и значително)
  • чернодробна кома (предимно АСАТ)
  • холангити и холангиолити (само при тежките форми)
 • Мускулни увреждания
  • травми, разкъсвания, хирургически интервенции (главно АСАТ)
  • прогресивна мускулна дистрофия
  • дерматомиозити
 • Други заболявания
  • обширни изгаряния
  • остър панкреатит
  • гангренозни процеси
  • хемолитични анемии
  • лъчева болест
  • бластна левкоза
  • гликогенози
  • инфекциозна монопуклеоза
  • полиомиелит
  • токсикоза на бременността

Намаление

 • При хиповитаминози B6
 • Лечение с туберкулостатици
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!