Биологични константи

Слух

Външно ухо

Диаметър

 • вертикален: 6 - 7 mm
 • хоризонтален: 6 - 9,5 mm

Дължина

 • 2,3 - 3 cm

Обем

 • 1,04 ml

Тъпанчева мембрана

 • диаметър: 8 - 100 mm
 • дебелина: 0,1 mm
 • повърхност: 56 - 85 mm2

Средно ухо

Обем

 • 2 ml

Евстахиева тръба

 • дължина: 30 - 40 mm

Овално прозорче

 • 2,0 - 3,7 mm2

Кръгло прозорче

 • 2 mm2

Костици (маса)

 • чукче: 23 mg
 • наковалня: 25 - 35 mg
 • стреме: 2 mg

Вътрешно ухо

Обем на охлюва

 • 98 mm3

Брой на извивките

 • 2,2 - 2,9

Дължина на базиларната мембрана

 • 25 - 35 mm

Брой на влакната

 • около 24 000

Размери на влакната

 • диаметър: 1 - 2 μm
 • дължина в основата: 64 - 128 μm
 • дължина на върха: 352 - 480 μm
Честота на различните нотив основната октава, Hz
Нота Честота, hz
До 261,63
Ре 293,67
Ми 329,62
Фа 649,23
Сол 392,00
Ла 440,00 (основа за натройване на инструменти)
Си 493,88

 

Възрастова обусловеност на горната граница на възприемането на звука, Hz
Млад индивид 35 год. 50 год.
20 000 15 000 12 000
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!