Биологични константи

Аминокиселини в урината

Увеличение

 • Физиологично
  • приемане на обилно количество белтъчини с храната (леко)
  • при бременност (главно хистидин)
 • Разграждане на белтъци
  • травми
  • изгаряния
  • протрахирани фебрилни състояния
  • злокачествени тумори
  • мускулна атрофия
  • приемане на кортикостероиди
  • тиреотоксикоза
  • тежка диабетна кетозацидоза
 • Заболявания на черния дроб
  • отравяния с тетрахлорвъглерод, фосфор, хлороформ
  • чернодробна некроза
  • чернодробна цироза
 • Специфични метаболитни дефекти
  • аминоацидурия тип "over flow"
  • фенилкетонурия
  • лефциноза (заболяване с миризма на урината на кленов сироп)
  • семейна хиперпролинемия (синдром на Scherer)
  • хипервалинемия
  • гликогеноза
  • хиперглицинемия
  • цитрулинурия
  • аргининсукцинурия
  • цистатионурия
  • галактоземия
  • семейна фруктоземия
  • муковисцидоза
  • болест на Wilson-Коновалов
  • наследствен хематуричен нефрит
  • синдром на Baber-Dent
  • цистиноза (синдром на Abderhalden-Lignac)
  • Синдром на Lowe (окуло-цереброренален синдром)
 • Нарушениа реабсорбция в тубулите
  • синдром на Debre-de Toni-Fanconi
  • болест на Hartnup (индолацетурия)
  • синдром на Muckle-Wells
  • наследствена глицинурия
  • семейна цистинурия
  • синдром на Luder-Schedon
  • бъбречен фосфатен диабет (витамин D резистентен рахит)
  • синдром на Alport
  • отравяне с тежки метали, лизол, нитробензол

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари