Биологични константи

Аминокиселини в урината

Увеличение

 • Физиологично
  • приемане на обилно количество белтъчини с храната (леко)
  • при бременност (главно хистидин)
 • Разграждане на белтъци
  • травми
  • изгаряния
  • протрахирани фебрилни състояния
  • злокачествени тумори
  • мускулна атрофия
  • приемане на кортикостероиди
  • тиреотоксикоза
  • тежка диабетна кетозацидоза
 • Заболявания на черния дроб
  • отравяния с тетрахлорвъглерод, фосфор, хлороформ
  • чернодробна некроза
  • чернодробна цироза
 • Специфични метаболитни дефекти
  • аминоацидурия тип "over flow"
  • фенилкетонурия
  • лефциноза (заболяване с миризма на урината на кленов сироп)
  • семейна хиперпролинемия (синдром на Scherer)
  • хипервалинемия
  • гликогеноза
  • хиперглицинемия
  • цитрулинурия
  • аргининсукцинурия
  • цистатионурия
  • галактоземия
  • семейна фруктоземия
  • муковисцидоза
  • болест на Wilson-Коновалов
  • наследствен хематуричен нефрит
  • синдром на Baber-Dent
  • цистиноза (синдром на Abderhalden-Lignac)
  • Синдром на Lowe (окуло-цереброренален синдром)
 • Нарушениа реабсорбция в тубулите
  • синдром на Debre-de Toni-Fanconi
  • болест на Hartnup (индолацетурия)
  • синдром на Muckle-Wells
  • наследствена глицинурия
  • семейна цистинурия
  • синдром на Luder-Schedon
  • бъбречен фосфатен диабет (витамин D резистентен рахит)
  • синдром на Alport
  • отравяне с тежки метали, лизол, нитробензол
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!