Биологични константи

Хипофиза

Размер: 15/9/6 mm

Маса: 0,63 g

Възрастови особености на масата на хипофизата, g
Новоеодено 10 год. 20 год.
0,13 0,33 0,54

 

Възрастови особености на размерите на sella turcica, mm2
Възраст. мес. Момчета Момичета Възраст, год. Момчета Момичета
1 15 - 1 24 25
4 18 21 2 33 35
6 22 24 6 58 49
8 22 24 6 58 57
10 23 24 10 70 69

 

Съдържание на лутеинизиращ (ЛХ) и фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в серума
Възраст ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
мъже жени мъже жени
До 1 год. 1 - 60 1 - 40 1 - 12 1 - 20
1,5 - 8 год. 1 - 60 1 - 6 1 - 6 1 - 4
9 - 10 год. 1 - 10 1 - 4 1 - 10 2 - 8
11 - 12 год. 1 - 12 1 - 9 2 - 12 3 - 11
13 - 14 год. 3 - 15 3 - 10 3 - 15 3 - 15
15 - 20 год. 5 - 25 4 - 25 5 - 20 4 - 20
Възрастни 5 - 25 4 - 25 5 - 20 4 - 20
Менопауза - 50 - 100 - 50 - 100

 

Съдържание на гонадотропни хормони в серума при деца
Възраст, год. ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
6 - 7 3,1 - 8,6 3,1 - 4,2
8 - 10 5,4 - 9,7 3,2 - 5,0
11 9,5 - 12,5 3,8 - 7,8
12 9,9 - 16,4 6,0 - 12,3
13 9,1 - 16,4 6,4 - 14,3
14 12,6 - 18,6 6,4 - 12,6
15 10,2 - 19,4 10,6 - 13,4

 

Съдържание на гонадотропни хормони в серума при млади момичета
Възраст, год. ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
1 - 3 3,6 - 15,8 1,5 - 12,5
4 - 6 3,6 - 15 2 - 8,5
7 - 9 5,4 - 22,5 2 - 6,5
10 - 11 4,5 - 28,4 3 - 10,5
12 - 13 5 - 54 3,5 - 11
14 - 16 10,8 - 39,2 3 - 25,5

 

Секреция ЛХ и ФСХ след венозно внасяне на гонадотропни ризлинг фактори
Стадий на полово развитие ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
основно максимално основно максимално
Предпубертет
Момчета 1,8 +/- 0,2 4,0 +/- 0,3 2,1 +/- 0,3 5,1 +/- 0,6
Момичета 1,9 +/- 0,4 4,2 +/- 0,7 2,5 +/- 0,4 9,3 +/- 3,2
Пубертет
Момчета 3,1 +/- 0,3 12,5 +/- 0,8 3,0 +/- 0,2 4,6 +/- 0,3
Момичета 4,0 +/- 0,6 10,9 +/- 2,0 4,9 +/- 0,6 10,6 +/- 2,1
Зряла възраст
Мъже 12 +/- 1,5 96 +/- 7,5 9,0 +/- 1,2 19 +/- 1,8
Жени
фоликуларна фаза 5 +/- 15 30 +/-90 8 +/- 12 15 +/- 20
лутеинова фаза 10 +/- 50 140 +/- 220 6 +/- 10 15 +/- 20

 

Съдържание на пролактин в кръвта
Стадий на полово развитие Пролактин, ng/ml
Предпубертет
Момчета 1,7 - 16
Момичета 2,9 - 18
Пубертет
Момчета 1,7 - 16
Момичета 2,7 - 19
Зряла възраст
Мъже 1,2 - 12
Жени 4,1 - 21

 

Съдържание на адренокортикотропен хормон (АКТХ) в кръвната плазма
Възраст Мъже Жени
pmol/l pg/ml pmol/l pg/ml
Новородени 26,4 +/- 14,9 120 +/- 68 26,4 +/- 14,9 120 +/- 68
7 - 11 год. 11,0 +/- 2,6 50,2 +/- 11,6 11,7 +/- 4,7 53,0 +/- 21,5
12 - 15 год. 9,9 +/- 1,5 43,4 +/- 6,9 10,5 +/- 2,1 47,3 +/- 9,8
Възрастни 9,6 +/- 3,7 43 +/- 17 9,6 +/- 3,7 43 +/- 17

 

Растежен хормон: изходно ниво и отговор на провокационни тестове
Възраст Изходно ниво Максимум реакции
при инсулинови хипогликемии по време на сън по време на натоварване
Допубертетна 10 5 - 40 - 5 - 25
Пубертетна 10 5 - 40 5 - 50 5 - 40
Възрастни 10 50 5 - 50 5 - 50

 

Соматотропин (кръвен серум): 0,5 μg/l (0 - 77 ng/ml)

Тиреотропин (плазма): 1 - 6 mU/l (RIA)

Антидиуретичен хормон (плазма): 

  • мъже: 0,04 - 0,85 μU/ml
  • жени: 0,15 - 0,60 μU/ml

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари