Биологични константи

Хипофиза

Размер: 15/9/6 mm

Маса: 0,63 g

Възрастови особености на масата на хипофизата, g
Новоеодено 10 год. 20 год.
0,13 0,33 0,54

 

Възрастови особености на размерите на sella turcica, mm2
Възраст. мес. Момчета Момичета Възраст, год. Момчета Момичета
1 15 - 1 24 25
4 18 21 2 33 35
6 22 24 6 58 49
8 22 24 6 58 57
10 23 24 10 70 69

 

Съдържание на лутеинизиращ (ЛХ) и фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в серума
Възраст ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
мъже жени мъже жени
До 1 год. 1 - 60 1 - 40 1 - 12 1 - 20
1,5 - 8 год. 1 - 60 1 - 6 1 - 6 1 - 4
9 - 10 год. 1 - 10 1 - 4 1 - 10 2 - 8
11 - 12 год. 1 - 12 1 - 9 2 - 12 3 - 11
13 - 14 год. 3 - 15 3 - 10 3 - 15 3 - 15
15 - 20 год. 5 - 25 4 - 25 5 - 20 4 - 20
Възрастни 5 - 25 4 - 25 5 - 20 4 - 20
Менопауза - 50 - 100 - 50 - 100

 

Съдържание на гонадотропни хормони в серума при деца
Възраст, год. ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
6 - 7 3,1 - 8,6 3,1 - 4,2
8 - 10 5,4 - 9,7 3,2 - 5,0
11 9,5 - 12,5 3,8 - 7,8
12 9,9 - 16,4 6,0 - 12,3
13 9,1 - 16,4 6,4 - 14,3
14 12,6 - 18,6 6,4 - 12,6
15 10,2 - 19,4 10,6 - 13,4

 

Съдържание на гонадотропни хормони в серума при млади момичета
Възраст, год. ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
1 - 3 3,6 - 15,8 1,5 - 12,5
4 - 6 3,6 - 15 2 - 8,5
7 - 9 5,4 - 22,5 2 - 6,5
10 - 11 4,5 - 28,4 3 - 10,5
12 - 13 5 - 54 3,5 - 11
14 - 16 10,8 - 39,2 3 - 25,5

 

Секреция ЛХ и ФСХ след венозно внасяне на гонадотропни ризлинг фактори
Стадий на полово развитие ЛХ, mU/ml ФСХ, mU/ml
основно максимално основно максимално
Предпубертет
Момчета 1,8 +/- 0,2 4,0 +/- 0,3 2,1 +/- 0,3 5,1 +/- 0,6
Момичета 1,9 +/- 0,4 4,2 +/- 0,7 2,5 +/- 0,4 9,3 +/- 3,2
Пубертет
Момчета 3,1 +/- 0,3 12,5 +/- 0,8 3,0 +/- 0,2 4,6 +/- 0,3
Момичета 4,0 +/- 0,6 10,9 +/- 2,0 4,9 +/- 0,6 10,6 +/- 2,1
Зряла възраст
Мъже 12 +/- 1,5 96 +/- 7,5 9,0 +/- 1,2 19 +/- 1,8
Жени
фоликуларна фаза 5 +/- 15 30 +/-90 8 +/- 12 15 +/- 20
лутеинова фаза 10 +/- 50 140 +/- 220 6 +/- 10 15 +/- 20

 

Съдържание на пролактин в кръвта
Стадий на полово развитие Пролактин, ng/ml
Предпубертет
Момчета 1,7 - 16
Момичета 2,9 - 18
Пубертет
Момчета 1,7 - 16
Момичета 2,7 - 19
Зряла възраст
Мъже 1,2 - 12
Жени 4,1 - 21

 

Съдържание на адренокортикотропен хормон (АКТХ) в кръвната плазма
Възраст Мъже Жени
pmol/l pg/ml pmol/l pg/ml
Новородени 26,4 +/- 14,9 120 +/- 68 26,4 +/- 14,9 120 +/- 68
7 - 11 год. 11,0 +/- 2,6 50,2 +/- 11,6 11,7 +/- 4,7 53,0 +/- 21,5
12 - 15 год. 9,9 +/- 1,5 43,4 +/- 6,9 10,5 +/- 2,1 47,3 +/- 9,8
Възрастни 9,6 +/- 3,7 43 +/- 17 9,6 +/- 3,7 43 +/- 17

 

Растежен хормон: изходно ниво и отговор на провокационни тестове
Възраст Изходно ниво Максимум реакции
при инсулинови хипогликемии по време на сън по време на натоварване
Допубертетна 10 5 - 40 - 5 - 25
Пубертетна 10 5 - 40 5 - 50 5 - 40
Възрастни 10 50 5 - 50 5 - 50

 

Соматотропин (кръвен серум): 0,5 μg/l (0 - 77 ng/ml)

Тиреотропин (плазма): 1 - 6 mU/l (RIA)

Антидиуретичен хормон (плазма): 

  • мъже: 0,04 - 0,85 μU/ml
  • жени: 0,15 - 0,60 μU/ml

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари