Биологични константи

Физиология на височината

Физикални данни
за атмосферата
Физикални данни
за организма
Височина, km Барометрично
налягане
Парциално налягане
на кислорода
Парциално налягане
на кислорода в алеоларния
въздух
% на насищане на артериалната
кръв с кислород (% от нормалния капацитет)
kPa mmHg kPa mmHg kPa mmHg
11 22,7 170 4,8 36 - - Близо до 0
10 26,7 200 5,5 41 - - 5 - 10
9 30,7 230 6,4 48 3,3 25 20 - 40
8 36 270 7,5 56 4,0 30 50
7 41,3 310 8,7 65 4,7 35 60
6 47,3 355 9,9 74 5,3 40 70
5 54 405 11,3 85 6 45 75
4 61,4 460 13,1 98 6,7 50 85
3 70,7 530 14,7 110 8,3 62 90
2 80,0 600 16,7 125 9,3 70 92
1 88,0 680 18,7 140 12,0 90 94
0 101,3 760 21,2 159 14,0 105 95

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари