Биологични константи

Ехокардиография

ЕхоКГ на камерите и междукамерната преграда
Елементи Стойности
от - до
Стойности
средно
Дясна камера
Дебелина на предна стена 1,1 - 4,7 mm -
Размер на кухината При деца под 27 mm -
Лява камера
Дебелина на задна стена - 
диастоличен размер
6 - 11 mm -
Дебелина на задна стена -
систоличен размер
над 30% от диастоличния размер -
Амплитуда на систоличното движение 8 - 14 mm -
Скорост на систоличното движение 35 - 100 mm/s 30 - 65 mm/s
Скорост на диастоличното движение - 
диастоличен размер
39 - 51 mm -
Скорост на диастоличното движение -
систоличен размер
27 - 34 mm -
Време на изтласкване 280 - 340 ms -
Междукамерна преграда
Диастоличен размер - дебелина 6 - 11 mm -
Систоличен размер - дебелина над 30% от диастоличния размер -
Амплитуда на систоличното движение
на лявокамерната част
4 - 8 mm -
Скорост на движение на лявокамерната част 47 mm/s -

 

ЕхоКГ на митралната клапа - предно платно, М - скен.
Елементи Стойност от - до Стойност - средно
D-C - сегмент - амплитуда на отваряне над 20 mm -
D-E - скорост на отваряне 194 - 418 mm/s 270 mm/s
E-F (F - F0) - скорост на движение назад
в ранната диастола
83 - 170 mm/s 121 mm/s
A-C - интервал (на практика се използва
P-R интервал минус А-С интервал)
под 60 mm/s -
А-С - сегмент - скорост на затваряне 104 - 274 mm/s 179 mm/s
Е-Е1 - амплитуда - максимално разстояние
между двете митрални платна
28 mm -

 

ЕхоКГ на аортата
Елементи Стойност
Аортен корен
Диастоличен размер - диаметър 20 - 37 mm
Систоличен размер - диаметър по-голям от диастоличния
Размер на аортния клапен отвор 15 - 26 mm
Клапни платна
Ексцентричен индекс над 1,3 mm
Скорост на отваряне 369 mm/s
Скорост на затваряне 293 mm/s
Амплитуда на движение на предна и задна стена 8 - 15 mm

 

ЕхоКГ размери на сърдечните кухини по възраст и по при деца, mm
Възраст, год. ТДДЛК ТСДЛК ДДПР ДАо ТДДК
ТДДЛК - крайно диастоличен диаметър на лявата камера; ТСДЛК - крайно систоличен диаметър на лявата камера; ДДПР - диаметър на дясното предсърдие (IV позиция); ДАо - диаметър на аортата (IV позиция); ТДДК - диаметър на дясната камера .
Момчета
7 - 9 37,7 +/- 3,5 23,5 +/- 3,7 22,7 +/- 2,9 20,5 +/- 2,3 8,31 +/- 1,5
10 - 12 40,2 +/- 3,9 25,4 +/- 4,6 25,4 +/- 3,7 22,2 +/- 2,9 9,31 +/- 3,7
13 - 14 44,0 +/- 4,4 27,1 +/- 4,5 27,7 +/- 3,3 25,4 +/- 3,2 11,1 +/- 2,7
15 - 16 47,8 +/- 3,6 26,7 +/- 3,1 30,7 +/- 1,9 27,0 +/- 1,4 10,6 +/- 2,1
Момичета
7 - 9 37,3 +/- 3,4 23,8 +/- 4,1 23,4 +/- 3,0 21,3 +/- 2,4 7,81 +/- 1,2
10 - 12 39,3 +/- 3,7 24,2 +/- 3,8 24,6 +/- 3,8 23,7 +/- 3,3 8,9 +/- 2,6
13 - 14 41,7 +/- 3,3 25,1 +/- 3,5 26,2 +/- 3,2 23,0 +/- 3,2 9,36 +/- 1,7
15 - 16 44,0 +/- 1,0 27,0 +/- 1,0 30,0 +/- 1,0 28,0 +/- 1,0 10,5 +/- 1,8

 

Възрастова характеристика на движение на задната стена на левия вентрикул и предните платна на митралната клапа по възраст и пол, mm/s
Възраст, год. EF Vc Vд
EF - скорост на ранното диастолично движение на митралната клапа; Vc - максимална скорост на систоличното движение на задната стена на лявата камера; Vд - максимална скорост на диастоличното движение на задната стена на лявата камера.
Момчета
7 - 9 90,4 +/- 19,8 56,7 +/- 13,0 87,9 +/- 23,0
10 - 12 101,0 +/- 25,7 56,7 +/- 10,2 95,7 +/- 23,0
13 - 14 103,6 +/- 30,7 59,7 +/- 11,9 96,0 +/- 23,3
15 - 16 104,5 +/- 26,9 59,9 +/- 14,2 99,2 +/- 23,0
Момичета
7 - 9 92,7 +/- 21,5 58,4 +/- 14,8 87,8 +/- 20,5
10 - 12 105,8 +/- 25,1 55,6 +/- 9,9 87,8 +/- 17,6
13 - 14 104,9 +/- 22,8 65,5 +/- 14,8 107,4 +/- 21,9
15 - 16 108,0 +/- 14,7 57,0 +/- 4,8 102,0 +/- 24,1
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!