Биологични константи

Апекскардиография

Показатели на апекскардиографията (стотни от секундата) при здрави деца в зависимост от възрастта по данни на различни автори
Възраст, год. Автор Статистически
показател
Дължина на сърдечния цикъл (С) Интервал
Р - а
Фаза на преобразуване
(Q - I т.)
Фаза на ляво предсърдно съкращение
(a - b)
Електромеханичен интервал
(Q - b)
Фаза на предсърдно изометрично съкращение
(b - Iт.)
Фаза на изометрично съкращение
(Iт. - с)
Фаза на подем на насл.
(b - c)
Период на напрежение
(Q - c)
Период на изот. съкращение
(c - d)
Фаза на протодиастолата
(d - IIт.)
Фаза на изометрично разпускане
(IIт. - 0)
Фаза на общо разпускане
(d - 0)
Фаза на бързо напълване
(0 - F)
Фаза на бавно напълване
(F - a)
Фаза на пасивно напълване
(0 - а)

Фаза на общо напълване
(0 - b)

Механична систола
(Iт. - d)

Обща систола
(Q - d)
Диастола
(d - b)
5 - 6 Даскалов x
S
60,8
5,3
-
-
6,4
1,4
4,0
1,0
2,5
0,6
4,0
0,9
2,5
0,9
6,5
1,3
8,9
1,3
21,4
1,6
3,1
0,8
8,0
0,8
11,1
0,7
4,4
0,5
12,8
6,0
-
-
-
-
27,9
2,2
-
-
32,5
6,7
7 - 10 Галстян x
S
-
-
-
-
5,0
1,0
6,0
1,0
2,0
1,0
3,0
1,0
4,0
1,0
-
-
10,0
1,0
23,0
2,0
2,0
1,0
7,0
2,0
-
-
6,0
2,0
16,0
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 - 10 Даскалов x
S
69,8
9,9
-
-
6,0
1,4
4,3
0,8
2,5
0,7
3,5
0,9
2,5
0,9
6,1
1,1
8,5
1,6
22,8
2,2
3,1
0,9
9,1
1,0
12,2
1,4
4,1
0,6
20,0
8,6
-
-
-
-
28,7
1,9
-
-
40,7
9,3
11 - 15 Галстян x
S
-
-
-
-
6,0
1,0
7,0
2,0
3,0
1,0
3,0
1,0
5,0
1,0
-
-
11,0
2,0
25,0
2,0
3,0
2,0
6,0
2,0
-
-
6,0
2,0
21,0
11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 - 15 Мутафов x
S
70,0
-
-
-
-
-
5,8
0,9
1,4
0,6
3,3
0,7
5,8
0,9
-
-
10,9
0,6
23,0
0,7
2,8
0,6
9,2
1,0
-
-
5,0
1,0
19,5
3,0
-
-
-
-
31,0
2,0
-
-
42,3
4,0
11 - 15 Даскалов x
S
77,2
12,6
-
-
7,2
1,2
5,2
1,0
3,0
0,8
4,2
1,0
3,2
1,1
7,4
1,3
10,4
1,3
23,8
2,6
3,4
1,0
9,5
1,3
12,9
1,9
4,8
0,9
23,1
10,2
-
-
-
-
31,2
2,3
-
-
46,0
11,4
11 - 15 Солдатенкова x
S
80,0
10,6
14,0
2,0
8,0
2,0
5,1
1,0
4,0
1,7
4,0
1,3
6,0
2,0
12,0
2,0
16,0
2,0
20,0
2,0
4,0
1,7
9,0
1,3
13,0
1,5
6,0
1,4
23,0
2,8
29,0
2,9
34,0
3,3
28,0
2,3
36,0
2,0
47,0
2,8
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!