Биологични константи

Апекскардиография

Показатели на апекскардиографията (стотни от секундата) при здрави деца в зависимост от възрастта по данни на различни автори
Възраст, год. Автор Статистически
показател
Дължина на сърдечния цикъл (С) Интервал
Р - а
Фаза на преобразуване
(Q - I т.)
Фаза на ляво предсърдно съкращение
(a - b)
Електромеханичен интервал
(Q - b)
Фаза на предсърдно изометрично съкращение
(b - Iт.)
Фаза на изометрично съкращение
(Iт. - с)
Фаза на подем на насл.
(b - c)
Период на напрежение
(Q - c)
Период на изот. съкращение
(c - d)
Фаза на протодиастолата
(d - IIт.)
Фаза на изометрично разпускане
(IIт. - 0)
Фаза на общо разпускане
(d - 0)
Фаза на бързо напълване
(0 - F)
Фаза на бавно напълване
(F - a)
Фаза на пасивно напълване
(0 - а)

Фаза на общо напълване
(0 - b)

Механична систола
(Iт. - d)

Обща систола
(Q - d)
Диастола
(d - b)
5 - 6 Даскалов x
S
60,8
5,3
-
-
6,4
1,4
4,0
1,0
2,5
0,6
4,0
0,9
2,5
0,9
6,5
1,3
8,9
1,3
21,4
1,6
3,1
0,8
8,0
0,8
11,1
0,7
4,4
0,5
12,8
6,0
-
-
-
-
27,9
2,2
-
-
32,5
6,7
7 - 10 Галстян x
S
-
-
-
-
5,0
1,0
6,0
1,0
2,0
1,0
3,0
1,0
4,0
1,0
-
-
10,0
1,0
23,0
2,0
2,0
1,0
7,0
2,0
-
-
6,0
2,0
16,0
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 - 10 Даскалов x
S
69,8
9,9
-
-
6,0
1,4
4,3
0,8
2,5
0,7
3,5
0,9
2,5
0,9
6,1
1,1
8,5
1,6
22,8
2,2
3,1
0,9
9,1
1,0
12,2
1,4
4,1
0,6
20,0
8,6
-
-
-
-
28,7
1,9
-
-
40,7
9,3
11 - 15 Галстян x
S
-
-
-
-
6,0
1,0
7,0
2,0
3,0
1,0
3,0
1,0
5,0
1,0
-
-
11,0
2,0
25,0
2,0
3,0
2,0
6,0
2,0
-
-
6,0
2,0
21,0
11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 - 15 Мутафов x
S
70,0
-
-
-
-
-
5,8
0,9
1,4
0,6
3,3
0,7
5,8
0,9
-
-
10,9
0,6
23,0
0,7
2,8
0,6
9,2
1,0
-
-
5,0
1,0
19,5
3,0
-
-
-
-
31,0
2,0
-
-
42,3
4,0
11 - 15 Даскалов x
S
77,2
12,6
-
-
7,2
1,2
5,2
1,0
3,0
0,8
4,2
1,0
3,2
1,1
7,4
1,3
10,4
1,3
23,8
2,6
3,4
1,0
9,5
1,3
12,9
1,9
4,8
0,9
23,1
10,2
-
-
-
-
31,2
2,3
-
-
46,0
11,4
11 - 15 Солдатенкова x
S
80,0
10,6
14,0
2,0
8,0
2,0
5,1
1,0
4,0
1,7
4,0
1,3
6,0
2,0
12,0
2,0
16,0
2,0
20,0
2,0
4,0
1,7
9,0
1,3
13,0
1,5
6,0
1,4
23,0
2,8
29,0
2,9
34,0
3,3
28,0
2,3
36,0
2,0
47,0
2,8

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари