Биологични константи

Алкална фосфатаза

АФ U/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
КМ – колориметрия

Пъпна връв м + ж 139 58 - 251 КМ оптимизиран
До 2 дни м + ж 149 104 - 295 КМ оптимизиран
1 ден - 14 год. м + ж 2099 - КМ оптимизиран
18 - 25 год. м + ж 261 23 - 100 КМ оптимизиран
18 - 25 год. м + ж 141 26 - 89 КМ оптимизиран
25 - 85 год. м 127 42 - 116 КМ оптимизиран
Обобщени данни м + ж - 25 - 120 КМ оптимизиран
Обобщени данни м + ж - 60 - 170 КМ оптимизиран
Обобщени данни м + ж - 10 - 85 КМ
Възрастни м + ж - 13 - 39 КМ
Деца ж - до 140 КМ

След пробягване на 20 km от тренирани бегачи има достоверно покачване, но в рамките на референтните стойности (Priest et al., 1982).

При жени е с около 20 % по-ниска, отколкото при мъже (Boyd et al., 1983).

При пушачи е достоверно покачена (Chau-Yenng et al., 1981).

Изоензими:

 • АФ1 -  аноден, от чернодробен произход
 •  АФ2 - от костен произход, термолабилен
 •  АФ3 - плацентарен, термостабилен, чувствителен на L- фенилаланин
 •  АФ4 - катоден, чревен, чувствителен на L-фенилаланин

Увеличение

 • Заболявания на костите (увеличен предимно АФ2)
  • рахит (в активния стадий)
  • големи фрактури
  • хиперпаратиреоидизъм
  • Osteitis fibrosa cystica genera li-sata (болест на Recklinghausen)
  • Osteitis deformans (болест на Pa-get)
  • Osteosclerosis fragilis generalisata
  • остеомалация
  • болест на Gaucher c костна резорбция
  • ренална ацидоза със и без засягане на костите
  • костна туберкулоза
  • карциномни метастази в костите
  • хондросарком
  • остеобластен сарком
  • сарком на Ewing
 • Заболявания на черния дроб и жлъчните пътища (предимно АФ1)
  • механична жълтеница
  • вирусен хепатит
  • токсичен хепатит
  • цироза на черния дроб
  • билиарна фистула
 • Системни заболявания на черния дроб
  • лупоиден хепатит
  • луетичен черен дроб
  • цирози
  • туберкулоза
  • саркоидоза
  • злокачествени тумори (увеличава се често и АФ2, АФ-Реган)
 • Заболявания на кръвта (главно чрез засягане на костите или черния Дроб)
  • бластна левкоза
  • хронични левкози
  • малигнени лимфоми
  • други болести на лимфната тъкан 
  • инфекциозна мононуклеоза
  • саркоидоза на Воеск (леко)
  • плазмоцитом (леко)
 • Други заболявания и състояния
  • късни токсикози на бременността - еклампсия, прееклампсия (покачване главно на плацентарния изоензим)
  • белодробен инфаркт
  • акромегалия
  • при лечение с индометацин, барбитурати, папаверин, допегит

Намаление

 • Хипофосфатемия при идиопатичен бъбречен нанизъм (силно намаление с картина на рахит, деформации и псевдофрактури на костите)
 • Идиопатична инфантилна хнперкалциемия
 • Хипотиреоидизъм при деца
 • Хипопаратиреоидизъм
 • Гладуване
 • Цьолиакия
 • Свръхдозиране на витамин D

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари