Биологични константи

Алкална фосфатаза

АФ U/l

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
КМ – колориметрия

Пъпна връв м + ж 139 58 - 251 КМ оптимизиран
До 2 дни м + ж 149 104 - 295 КМ оптимизиран
1 ден - 14 год. м + ж 2099 - КМ оптимизиран
18 - 25 год. м + ж 261 23 - 100 КМ оптимизиран
18 - 25 год. м + ж 141 26 - 89 КМ оптимизиран
25 - 85 год. м 127 42 - 116 КМ оптимизиран
Обобщени данни м + ж - 25 - 120 КМ оптимизиран
Обобщени данни м + ж - 60 - 170 КМ оптимизиран
Обобщени данни м + ж - 10 - 85 КМ
Възрастни м + ж - 13 - 39 КМ
Деца ж - до 140 КМ

След пробягване на 20 km от тренирани бегачи има достоверно покачване, но в рамките на референтните стойности (Priest et al., 1982).

При жени е с около 20 % по-ниска, отколкото при мъже (Boyd et al., 1983).

При пушачи е достоверно покачена (Chau-Yenng et al., 1981).

Изоензими:

 • АФ1 -  аноден, от чернодробен произход
 •  АФ2 - от костен произход, термолабилен
 •  АФ3 - плацентарен, термостабилен, чувствителен на L- фенилаланин
 •  АФ4 - катоден, чревен, чувствителен на L-фенилаланин

Увеличение

 • Заболявания на костите (увеличен предимно АФ2)
  • рахит (в активния стадий)
  • големи фрактури
  • хиперпаратиреоидизъм
  • Osteitis fibrosa cystica genera li-sata (болест на Recklinghausen)
  • Osteitis deformans (болест на Pa-get)
  • Osteosclerosis fragilis generalisata
  • остеомалация
  • болест на Gaucher c костна резорбция
  • ренална ацидоза със и без засягане на костите
  • костна туберкулоза
  • карциномни метастази в костите
  • хондросарком
  • остеобластен сарком
  • сарком на Ewing
 • Заболявания на черния дроб и жлъчните пътища (предимно АФ1)
  • механична жълтеница
  • вирусен хепатит
  • токсичен хепатит
  • цироза на черния дроб
  • билиарна фистула
 • Системни заболявания на черния дроб
  • лупоиден хепатит
  • луетичен черен дроб
  • цирози
  • туберкулоза
  • саркоидоза
  • злокачествени тумори (увеличава се често и АФ2, АФ-Реган)
 • Заболявания на кръвта (главно чрез засягане на костите или черния Дроб)
  • бластна левкоза
  • хронични левкози
  • малигнени лимфоми
  • други болести на лимфната тъкан 
  • инфекциозна мононуклеоза
  • саркоидоза на Воеск (леко)
  • плазмоцитом (леко)
 • Други заболявания и състояния
  • късни токсикози на бременността - еклампсия, прееклампсия (покачване главно на плацентарния изоензим)
  • белодробен инфаркт
  • акромегалия
  • при лечение с индометацин, барбитурати, папаверин, допегит

Намаление

 • Хипофосфатемия при идиопатичен бъбречен нанизъм (силно намаление с картина на рахит, деформации и псевдофрактури на костите)
 • Идиопатична инфантилна хнперкалциемия
 • Хипотиреоидизъм при деца
 • Хипопаратиреоидизъм
 • Гладуване
 • Цьолиакия
 • Свръхдозиране на витамин D
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!