Биологични константи

Анатомо-морфологични референтни стойности на човешкия организъм

Стандартен човек

Под стандартен човек се разбира здрав човек на 25-годишна възраст, добре охранен, умерено активен, живеещ в умерен климат (СЗО).

Телесна маса (kg)
Пол Телесна маса
Мъже 65
Жени 55
Дневна енергийна нужда (MJ)
Пол Дневна енергийна нужда
Мъже 13.39
Жени 9.63
Дневна енергийна нужда (kcal)
Пол Дневна енергийна нужда
Мъже 3200
Жени 2300

Човешкият организъм се състои от около 8 билиона клетки (8 х 1012), като в това число не влиза броят на кръвните клетки.

Състав на човешкия организъм (g)
Съставка Новородено Възрастен
Вода 2100 – 2200 40 000 – 46 000
Белтък 400 10 000
Масти 250 7000
Въглехидрати 30 700
Соли 100 3500
Състав на човешкия организъм (% от телесната маса)
Съставка Новородено Възрастен
Вода 66 – 68 58 – 65
Белтък 12 15
Масти 7 10
Въглехидрати 1 1
Соли 3 5
Елементен състав на човешкия организъм
Елемент Тегло (g) % от телесната маса
Кислород 45 500 65.0
Въглерод 12 600 18.0
Водород 7000 10.0
Азот 2100 3.0
Калций 1000 1.5
Фосфор 700 1.0
Калий 245 0.35
Сяра 175 0.25
Натрий 105 0.15
Хлор 105 0.15
Магнезий 35 0.05
Желязо 3 0.004
Манган 0.2 0.0003
Мед 0.1 0.0002
Йод 0.03 0.00004
Химичен състав на човешките органи (%)
Органи, тъкани % H2O Твърди съставки,
разтворими в етер
Белтъци Пепел Калций Фосфор
Кожа 7.81 64.08 13.0 22.19 0.68 0.0205 0.060
Скелет 14.84 31.81 17.18 18.93 28.91 11.02 4.83
Зъби 0.06 5.0 - 23.0 70.90 24.42 11.81
Напречнонабраздени
мускули
31.56 79.52 3.35 16.50 0.93 0.0099 0.116
Главен мозък,
гръбначен мозък,
нерви
2.52 73.33 12.68 12.06 1.37 0.0188 0.352
Черен дроб 3.41 71.46 10.35 16.19 0.80 0,0102 0.148
Сърце 0.69 73.69 9.26 15.98 0.80 0.0078 0.113
Бели дробове 4.15 83.74 1.54 13.38 0.95 0.116 0.114
Слезка 0.19 78.69 1.19 17.81 1.13 0.0079 0.217
Бъбреци 0.51 79.47 4.01 14.69 0.96 0.0130 0.174
Задстомашна жлеза 0.61 73.08 13.08 12.69 0.93 0.0143 0.155
Храносмилателен тракт 2.07 79.07 6.24 13.19 0.86 0.0125 0.115
Мастна тъкан 13.69 50.09 42.44 7.06 0.51 0.0116 0.048
Храносмилателен тракт 2.07 79.07 6.24 13.19 0.86 0.0125 0.115
Останали тъкани:
течни части
3.79 93.33 0.17 5.08 0.94 0.0054 0.066
Останали тъкани:
твърди части
13.63 70.41 12.39 13.06 1.01 0.0675 0.053
Съдържимо на
храносмилателния тракт
0.80 - - - - - -
Жлъчка 0.15 - - - - - -
Косми 0.03 - - - - - -
Общо тегло: 70.55 100.0 67.85 12.51 14.39 4.84 1.596 0.771
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!