Биологични константи

Никел

nmol/l (nmol/l х 5,8720 = ng/dl, ng/dl х 0,1703 = nmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
ААС
- атомноабсорбционна спектрофотометрия
 

Възрастни м + ж 20 12 - 73 ААС
Серум м 23 16 - 72 ААС
Серум ж 17 22 - 72 ААС
Пълна кръв м 10 19 - 125 ААС
Пълна кръв ж 7 53 - 125 ААС

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари