Биологични константи

Никел

nmol/l (nmol/l х 5,8720 = ng/dl, ng/dl х 0,1703 = nmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
ААС
- атомноабсорбционна спектрофотометрия
 

Възрастни м + ж 20 12 - 73 ААС
Серум м 23 16 - 72 ААС
Серум ж 17 22 - 72 ААС
Пълна кръв м 10 19 - 125 ААС
Пълна кръв ж 7 53 - 125 ААС

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари