Биологични константи

Лактат

mmol/l (mmol/l x 9.009 = mg/dl, mg/dl x 0.111 = mmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод
* Широки граници
** Тесни граници
Обобщени данни м + ж - 0.56 – 2.22 венозна кръв
Обобщени данни м + ж - 0.33 – 0.78 артериална кръв
Обобщени данни м + ж - 0.44 – 2.20* ензимен метод
Обобщени данни м + ж - 1.0 – 1.10** ензимен метод
Обобщени данни ж + ж - 0.6 – 1.8 ензимен метод
Обобщени данни м + ж - 1.0 – 1.8 ензимен метод

Увеличение (хиперлактатемия)

Тип A

Дефицит в тъканите на свободен кислород за окисляване на пирувата, произхождащ от катаболизма на гликогена.

Тип В

След лечение с фенформин или след употреба на алкохол, при чернодробни поражения и др., при което настъпва бърза хипервентилационна криза и сънливост. В някои случаи може да доведе до кома с неутрофилия, евент. до колики и анионен срив на стойностите на натрия, калия, хлора и кръвните бикарбонати.

Изследвания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари