Биологични константи

Лактат

mmol/l (mmol/l x 9.009 = mg/dl, mg/dl x 0.111 = mmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
Е – ензимен метод

Обобщени данни м + ж - 0,56 - 2,22 венозна кръв
Обобщени данни м + ж - 0,33 - 0,78 артериална кръв
Обобщени данни м + ж - 0,44 - 2,20* Е
Обобщени данни м + ж - 1,0 - 1,10** Е
Обобщени данни ж + ж - 0,6 - 1,8 Е
Обобщени данни м + ж - 1,0 - 1,8 Е

Увеличение - хиперлактатемия

Тип A

Дефицит в тъканите на свободен кислород за окисляване на пирувата произхождащ от катаболизма на гликогена.

Тип В

След лечение с фенформин или след употреба на алкохол, при чернодробни поражения и др., при което настъпва бърза хипервентилационна криза и сънливост. В някои случаи може да доведе до кома с неутрофилия, евентуално до колики и анионен срив на стойностите на натрий, калий, хлор и кръвни бикарбонати.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари