Биологични константи

Триглицериди

Неутрални масти

mmol/l (mmol/l x 87.49 = mg/dl, mg/dl x 0.01143 = mmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
E – ензимен метод
ХИМ - химичен

Пъпна връв м + ж 139 0,15 - 0,63 Е
До 2 дни м + ж 149 0,13 - 0,75 Е
1 ден - 14 год. м + ж 2099 0,50 - 2,86 (през първата година) Е
18 - 25 год. м + ж 261 0,22 - 2,97 Е
18 - 25 год. м + ж 241 0,06 - 2,11 Е
25 - 44 год. м + ж 23 под 0,01 до 2,72 Е
45 - 59 год. м 16 под 0,01 до 3,28 Е
60 - 79 год. м 15 под 0,01 до 4,54 Е
Възрастни м + ж 64 0,23 - 1,74 Е
Възрастни м + ж 50 0,07 - 1,46 Е
75 - 89 год. м 24 0,53 - 2,58 ХИМ
75 - 89 год. ж 28 0,10 - 2,40 ХИМ
90 - 105 год. м 36 0,0 - 3,10 ХИМ
90 - 105 год. ж 32 0,05 - 2,80 ХИМ
20 - 44 год. ж 642 0,06 - 1,82  ХИМ
45 - 65 год. (в менопауза) ж 370 0,06 - 2,83 ХИМ
Възрастни м + ж 146 0,30 - 2,94 Е
Обобщени данни м + ж - 0,46 - 1,71 -
Широки граници м + ж - 0,11 - 2,86 -
Тесни граници м + ж - 0,97 - 1,57 -

Интериндивидуална вариабилност при 20 здрави в продължение на 6 мес. (116 определяния на всеки) - 61 % (0,38 - 3,35 mmol/l) (Raun et al., 1982)

Възрастовите различия са достоверни (West et al., 1984), но няма полови разлики (West et al., 1984; Boyd et al., 1983).

Увеличение - хипертриглицеридемия

 • Рискови стойности се смятат над 2,29 mmol/l (200 mg/dl).
 • Есенциална хиперлипопротеинемия (тип I, II, III, IV и V по Fredricksom - Lees )
 • Атеросклероза (активен стадии)
 • Гликогенази
 • Синдром на Zieve (алкохолизъм)
 • Панкреатити
 • Множествен миелом
 • Болест на Waldenstrom
 • Бременност и приемане на медикаменти, потискащи овулацията
 • Остър миокарден инфаркт (обширен, трансмурален)
 • Захарен диабет
 • Нефрозни синдроми
 • Хипотиреоза

Намаление - хипотриглицеридемия

 • Гладуване
 • Болест на Tangier
 • Консумативни заболявания
 • Болест на Glomset

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари