Биологични константи

Церулоплазмин

Съдържа 8 атома мед, оксидаза

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
АСА – атомноабсорбционна спектрофотометрия
РИД - радиална имунодифузия

Възрастни м + ж - 0,27 - 0,37 g/l РИД
Възрастни м + ж - 1,8 - 2,2 μmol/l РИД
Възрастни м + ж 70 0,0 - 0,36 g/l РИД
Възрастни м + ж - 0,15 - 0,60 g/l РИД
Възрастни м + ж 36 0,174 - 0,414 μg/l РИД
Друга белтъчно свързана мед м + ж 36 0,0 - 049 g/l АСА

Интериндивидуалните вариации са 34 % (1,2 - 3,0 μmol/l) - измерени за 6 мес. при 20 здрави (116 определяния на всеки) (Raun et al., 1982).

Увеличение

 • Затлъстяване
 • Бременност
 • Употреба на контрацептивни препарати
 • Заболявания
  • неоплазми (обширни метастази)
  • колагенози
  • малигнени хемопатии (левкемии)
  • малигнени лимфоми (болест на Hodgkin)
  • травми
  • шокови състояния
  • туберкулоза
  • инфекциозни заболявания в острия период
  • миокарден инфаркт

Намаление

 • Хепато-лентикуларна дегенерация (болест на Wilson)
 • Чернодробни заболявания
  • тежък хепатит
  • цироза
  • квашиоркор
  • спру
  • тънкочревна склеродермия
  • нефротичен синдром

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари