Биологични константи

Цилиндри в урината

Нормално се срещат от 1 до 3 на min.

Установяват се:

Хиалинни цилиндри

При здрави лица при промяна на физико-химичните свойства на урината, съпроводена с преципитация на на мукопротеина на Tamm-Horsfall

 • Забавяне тока на урината в дисталните отдели на нефрона
 • Дехидратация с повишаване осмолалитета на урината
  • големи физически натоварвания
  • трескави състояния
  • пребиваване в условия на висока температура
 • При рН на урината </= 5,3
 • Патологично повишена продукция на мукопротеина на Tamm-Horsfall от тубулните клетки
  • при бъбречни и общи заболявания, съпроводени с нефрозен синдром

Гранулирани цилиндри

Образуват се при висока концентрация на протеини в тубулния лумен вследствие на разпад на препълнените с реабсорбиран белтък епителни клетки и левкоцити.

 • Остър гломерулонефрит
 • Хронични гломерулонефрити
 • Бързопрогресиращ (злокачествен) гломерулонефрит
 • Нефрозни състояния

Восъчни цилиндри

Образуват се при висока концентрация на протеин в тубулния лумени ниски стойности на рН в урината.

 • Бъбречна амилоидоза
 • Нефрит с минимални изменения (липоидна нефроза)
 • Хронични гломерулонефрити - напреднал стадий

Хемопротеинови цилиндри

 • Хемоглобинурии
 • Миоглобинурии

Епителни цилиндри

Образуват се при активни дегенеративни процеси в тубулите.

 • Остра тубулна некроза
 • Пиелонефрити
 • Интерстициален нефрит
 • Остър гломерулонефрит
 • Хронични гломерулонефрити
 • нефрозни състояния

Еритроцитни цилиндри

Образуват се при наличие на по-голямо количество еритроцити в гломерулния филтрат.

 • Остър гломерулонефрит
 • Хронични гломерулонефрити във фаза на екзацербация
 • Henoch-нефрит (хеморагичен васкулит)
 • Нефропатия при нодозен периартериит

Левкоцитни цилиндри

Образуват се при повишен брой левкоцити, преминаващи в тубулния лумен от перитубулното пространство.

 • Остър пиелонефрит
 • Хроничен пиелонефрит във фаза на екзацербация
 • Гломерулонефрити (понякога)

Липидни цилиндри

 • Нефрозни състояния

Цилиндроиди

 • Остър гломерулонефрит във фаза на оздравяване

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари